03-03-2015: I Region Midtjylland har man taget skridtet fuldt ud. Her er Aarhus Universitet, VIA University, Region Midtjylland og 12 kommuner gået sammen om at danne et solidt fundament for udviklingen af fremtidens produkter og løsninger til sundhedsvæsenet 

Optimale rammer 
Når man på denne måde samler adgang til viden, forskning, faglige netværk, kliniske behov og kommercielle kræfter kan man til fulde udnytte det kæmpe sundhedsteknologiske potentiale, der ligger i regionen. 

Målet er at sammenflette de tværfaglige indsatser, sikre gennemsigtighed og bringe sundhedsvæsenet og det private erhvervsliv tættere sammen for at fremtidssikre udviklingen af de rigtige produkter og optimale løsninger til gavn for borgerne. 

Alle har sagt JA til dette unikke forpligtende samarbejde, hvor målet er at udvikle den erhvervsrettede sundhedsinnovation, der i sidste ende skal bidrage til at give nye og bedre sundhedsfaglige uddannelser, bedre behandlinger, strategisk forskning og erhvervsmæssig vækst. 

- Det er vigtigt, at Region Midtjylland har den drivkraft der ligger i en sundhedsteknologisk klynge. Derfor er det glædeligt, at dette samarbejde på tværs af kommuner, hospitaler og vidensinstitutioner er kommet i stand, så vi stadig er på forkant. Kravene til hvordan vi bruger pengene bliver ikke mindre i fremtiden, og med denne struktur får man i regionen mulighed for at koble alle i værdikæden sammen. Vi er nødt til at tænke anderledes for at indfri kravene til fremtidens sundhedsvæsen – og det gør vi ved dette tætte og forpligtende samarbejde, siger siger Bent Hansen (S), formand for Vækstforum og regionsrådet i Region Midtjylland. 

Kompetencer i spil 
Der startes ikke forfra. Derimod bygger det nye MedTech Innovation Consortium (MTIC) ovenpå den succes, som det tidligere MTIC skabte med flere års erfaring med offentlig-private samarbejder. 

Blandt de initiativer, der vil blive taget hul på, er at booste sundhedsinnovationen gennem uddannelse, matchmaking, videndeling og opbygning af relevante kompetencer i medlemmernes organisationer, de private virksomheder og hos de studerende - og bringe disse i spil sammen. 

Målet er at skabe en gennemsigtighed og en større grad af professionalisering af de tilbud, som det offentlige sundhedsvæsen stiller til rådighed for virksomhederne. 

Aarhus Kommune har valgt at gå med, fordi vi simpelthen ikke har råd til at lade være. Med dette samarbejde vil vi få et sundhedsvæsen i særklasse, hvor vi med et nyt supersygehus tænker sundhed på tværs af Aarhus Kommune og Region Midtjylland og sammen skaber nye innovative løsninger til gavn for borgerne, siger Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune. 

- På Aarhus Universitet ser vi samarbejdet som den optimale mulighed for at bringe forskningsbaseret viden ind i projekterne og ind i virksomhederne. Når vi sætter os i samme rum, kommer vi helt tæt på de sundhedsrelaterede behov, og vi bidrager til at nedbryde tværfaglige barrierer og kulturforskelle. For os er det vigtigt at blive ved med at sikre vidensudveksling, og at Aarhus Universitet spiller en aktiv rolle i dette, siger dekan Allan Flyvbjerg, Aarhus Universitet. 

- Dette samarbejde ligger helt i tråd med Holstebro Kommunes ønske om at være på forkant og være medvirkende til at ideer bliver til virkelighed. Samarbejdet vil være med til at åbne en række nye døre for vores sundhedsteknologiske virksomheder - til bl.a. nye kommunesamarbejder på tværs, direkte projektsamarbejder med hospitalerne og ikke mindst videndeling. Alt sammen noget der vil komme vores borgere til gode i sidste ende, siger H.C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune 

- Dette samarbejde er det åbenlyse rigtige at bidrage til. Det giver VIAs studerende og undervisere rigtig mange muligheder for netværk på flere niveauer, for at deltage i udviklingsprojekter med hospitaler og virksomheder - og ikke mindst et bredere kendskab og større forståelse for de mekanismer, der kendetegner det sundhedsvæsen, som mange af vores studerende har en fremtid i – vi glæder os meget til samarbejdet, siger Aase Lydiksen, direktør for sundhedsuddannelserne, VIA University. 

Fakta

  • Foreningen MedTech Innovation Consortium (MTIC) er dannet af Aarhus Universitet, VIA University, Region Midtjylland samt de 12 kommuner: Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Struer, Syddjurs og Viborg.
  • MedTech Innovation Consortium (MTIC) er beliggende Tueager 1, 8200 Aarhus N

Flere oplysninger

  • Trine Winterø, CEO, MTIC, tlf. 2343 1802 / tw@mtic.dkopdateret: 03-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde