18-03-2015: Medarbejderne på døgninstitutionerne Himmelbjerggården i Ry og Hald Ege i Viborg kan fremover blive en del af et større fællesskab. Det kan de, hvis regionsrådet vedtager et forslag om at samle to decentrale enheder, kaldet specialområder.

Himmelbjerggården og Hald Ege udgør i dag Specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge. Deres økonomi er dog blevet for lille. Derfor vil regionen nu lægge de to institutioner under Specialområde Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap. Enheden skifter herefter navn til Specialområde Børn og Unge.

- Socialpsykiatrien for børn og unge har været igennem flere sparerunder. Senest er Oustruplund ved Kjellerup blevet lukket. Alligevel må vi erkende, at økonomien stadig er skrøbelig. Ved at samle enhederne får vi et børne- og ungeområde, der bedre kan klare udsving i efterspørgslen, siger socialdirektør Ann-Britt Wetche.

Der er primært tale om et forslag til en organisatorisk omlægning. Planlagte projekter vil således blive videreført. Det indgår ikke i forslaget at nedlægge institutioner eller afdelinger.

De berørte ledere og medarbejdere skal nu høres. Herefter skal regionsrådet tage endeligt stilling til forslaget.

Fakta
• Et specialområde er en decentral sammenslutning af beslægtede institutioner eller bosteder i regionen.

• Region Midtjylland har i dag ni specialområder.

• Hvert specialområde ledes af en områdeleder.

Flere oplysninger
Socialdirektør Ann-Britt Wetche, telefon 78 47 00 08.

opdateret: 18-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde