12-03-2015: I slutningen af februar kontaktede Region Midtjylland 1379 borgere, der havde været patienter, hos en privatpraktiserende vestjysk psykiater. Nu er der afsendt yderligere 522 breve. 

Brevene går til borgere, der har gået til behandling hos en privatpraktiserende psykiater i Vestjylland, der blev kendt efter en række indslag i medierne. Psykiateren fik for to år siden frataget sin autorisation af Sundhedsstyrelsen og virker ikke mere i sit fag. 

I forbindelse med de nye breve siger regionen igen til de tidligere patienter: Er du utryg, så kontakt din praktiserende læge. 

Brevene opfordrer borgere, som oplever tvivl eller usikkerhed om, de har fået den rette behandling, til at kontakte deres praktiserende læge for at få en ny vurdering. Samtidig vejleder brevene om mulighed for at klage og for at søge erstatning. 

- Vi har udsendt brevene på baggrund af de oplysninger om tidligere patienter, som vi har fået af Sundhedsstyrelsen. Det blev klart, at der var flere patienter end de først opgivne, da tidligere patienter henvendte sig og spurgte, hvorfor de ikke havde modtaget et brev. Sundhedsstyrelsen har derfor foretaget en ny gennemgang af den pågældende psykiaters journalmateriale, hvilket desværre nu viser at der er flere patienter. Det er disse vi nu har kontaktet, forklarer Christian Boel, konstitueret koncerndirektør i Region Midtjylland. 

Region Midtjylland har i forbindelse med sagen gjort ekstra ambulatoriekapacitet med speciallægeressourcer klar i Herning og andre steder, hvor der måtte være brug for det. Initiativet skal sikre, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, kan få en ny vurdering inden for en måned. 

Efter de første breve blev udsendt, er 14 borgere blevet henvist til at få foretaget en ny vurdering. 


opdateret: 12-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde