18.11.2015

En vandforurening har nedsat kapaciteten til at sterilisere instrumenter til operationer på Aarhus Universitetshospital. Derfor udsætter hospitalet 5-10 procent af operationerne.

Efter en ombygning er der konstateret colibakterier i vandet på Aarhus Universitetshospitals Sterilcentral i Skejby. Sterilcentralen er midlertidigt lukket, mens teknikere leder efter årsagen til forureningen. Imens er hospitalet tvunget til at udsætte operationer på grund af mangel på sterile instrumenter.

- For at være sikker på at have sterile instrumenter til akutte operationer og kræftoperationer har hospitalsledelsen i denne uge nedsat operationskapaciteten med 5-10 %, siger centerchef i Servicecentret Thomas Oxlund Munkholm.

Så vidt muligt bliver operationskapaciteten nedsat ved, at der fx ikke bliver indkaldt en ny patient i tilfælde af et afbud, men der er også patienter, som bliver ringet op om, at deres operation er blevet udsat. Lægerne vurderer hvilke operationer, der er forsvarlige at udsætte, og patienterne vil blive informereret om deres muligheder for at få en ny tid eller tilbud om behandling på et andet hospital.

- Langt de fleste operationer bliver gennemført som planlagt, og indkaldte patienter, som ikke har fået besked om, at operationen er udsat, skal fortsat møde op som aftalt, siger Thomas Oxlund Munkholm.

Kæmpeindsats

I Sterilcentralen vasker og steriliserer personalet de instrumenter, der bruges til operationer på hospitalets afdelinger i Skejby. I Nørrebrogade og Tage-Hansens Gade foregår vask og sterilisering af udstyr i præparationsrum på operationsafdelingerne.

Derfor har Sterilcentralens medarbejdere kunnet flytte det meste af deres arbejde ud i præparationerne på disse operationsafdelinger, men på trods af en enorm indsats fra Sterilcentralens medarbejdere kniber det nu for alvor med at nå at få vasket, steriliseret, pakket og transporteret instrumenter til alle operationer på Aarhus Universitetshospital.

- Sterilcentralens personale gør en kæmpeindsats, men i længden er de er på en umulig opgave under meget vanskelige vilkår, og derfor er vi nu nødt til at reducere behovet for sterile instrumenter ved at udsætte operationer, siger Thomas Oxlund Munkholm.

Der kan gå flere uger

I uge 44 fik Sterilcentralen i Skejby installeret nyt vandanlæg, og imens var produktionen midlertidig flyttet til præparationerne i Nørrebrogade og Tage-Hansens Gade. Da produktionen i Sterilcentralen i Skejby blev genoptaget, viste prøver, at der var colibakterier og forhøjede kim-tal i Sterilcentralens vand. Derfor var produktionen i Sterilcentralen knapt kommet i gang, før den igen blev indstillet, og instrumenter, som kunne være forurenede, blev tilbagekaldt fra afdelingerne. Ingen patienter har været udsat for forøget smittefare fra steriliserede instrumenter.

Mandag i uge 45 (9. november) rykkede personalet på Sterilcentralen ud i præparationerne på afdelingerne i Nørrebrogade og Tage-Hansens Gade, hvor de arbejder aften, nat og weekend med at sterilisere instrumenter for afdelingerne i Skejby. Desuden hjælper personale på operations- og intensivafdelingerne, portører, intern transport, MidtTransport m.fl. med at løse opgaverne.

Forureningen er opstået i Sterilcentralens nye vandanlæg, og den påvirker ikke hospitalets øvrige vandforsyning, men årsagen og kilden til forureningen er endnu ikke lokaliseret.

Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital arbejder sammen med Sterilcentralens ledelse intenst på at få problemet løst sammen med specialister fra Teknologisk Institut. Der kan gå flere uger, før produktionen i sterilcentralen i Skejby kan genoptages.

Yderligere information:

  • Centerchef Thomas Oxlund Munkholm, tlf. 7846 2998