Opdateret 30.11.2015 

Arbejdet med at få bygningerne på det nye hospital i Skejby klar til drift er mere kompliceret end forventet. Regionsrådet skal nu beslutte, om projektets overordnede tidsplan kan skubbes.

Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus har været igennem de første afleveringsforretninger med entreprenørerne og den efterfølgende proces omkring overdragelse og klargøring af bygningerne til Aarhus Universitetshospital.

Erfaringerne herfra har vist, at der er brug for mere tid til udbedring af fejl og mangler, indregulering af tekniske anlæg, indhentning af byggeteknisk dokumentation og andre aktiviteter i forbindelse med processen op mod ibrugtagning af bygningen.

Derfor skal Hospitalsudvalget i Region Midtjylland den 30. november behandle et forslag om, at ændre udflytningstidsplanen for projektet.

Tæt samarbejde mellem hospital og byggeri
Der er allerede sat gang i flere tiltag, der skal medvirke til, at processen omkring aflevering og klargøring af bygningerne afvikles optimalt. Projektafdelingen for DNU og afdelingerne på Aarhus Universitetshospital arbejder tæt sammen om dette. Vurderingen er, at der generelt er brug for cirka ni måneder ekstra for at få bygningerne klar til brug.

Hvis regionsrådet vedtager at udsætte flytteplanerne for hospitalerne i Aarhus, betyder det, at det nye fælles Akutcenter først bliver taget i brug i løbet af oktober 2017. Fraflytningen af hospitalsbygningerne på Tage-Hansens Gade og Nørrebrogade bliver i givet fald også udskudt.

I den foreslåede tidsplan skal de sidste afdelinger flytte til Skejby fire måneder senere end forudset, så indflytningen sker i maj 2019.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus

 

• Besøg DNUs hjemmeside www.DNU.RM.dk

Forslag til ny tidsplan