05.11.2015

Ny forskning fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser, at børn der har været indlagt med kighoste har en lettere forhøjet risiko for at få epilepsi senere i barndommen.

De fleste ældre mennesker vil huske kighoste som en særdeles alvorlig og dødelig børnesygdom. Sådan er det heldigvis ikke i dag, hvor langt de fleste danske børn vaccineres mod sygdommen. Kun få procent af danske børn får derfor kighoste i dag. For en lille del af disse børn kan kighosten måske være et forvarsel om senere epilepsi.

Ny forskning fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser nemlig, at kighoste kan være forbundet med en lettere forhøjet risiko for epilepsi.

Studiet er netop offentliggjort i det prestigefyldte internationale tidskrift JAMA (Journal of the American Medical Association).

Stort registerstudie
I studiet har Morten Olsen og hans kolleger anvendt danske patientregistre, der dækker alle danske hospitaler, til at identificere alle kighostepatienter født mellem 1978 og 2011. Det Centrale Personregister blev brugt til at identificere 10 personer fra den generelle befolkning for hver patient med kighoste matchet på køn og fødselsår.

- Vi har identificeret 4.700 børn med kighoste, og kan se, at de har 1,7 procents risiko for at få konstateret epilepsi, inden de fylder 10 år, mens det tilsvarende tal er 0,9 procent for børn uden kighoste. Så risikoen for epilepsi er lav, men let forhøjet i forhold til andre børn, siger læge og ph.d. Morten Olsen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Kighoste er blandt de mest almindelige børnesygdomme i den vestlige verden, men samtidig en af dem, der kan forebygges gennem vaccination. Alligevel anslås der hvert år at være op med 16 millioner tilfælde på verdensplan. Alene i USA var der i 2012 næsten 50.000 tilfælde af diagnosticeret kighoste. Kighoste, der er en akut og yderst smitsom luftvejsinfektion, er karakteriseret ved kraftig hoste og en hivende vejrtrækning.

- Studiet siger ikke noget om, hvorfor der kan være en sammenhæng, men det er bl.a. kendt at kighoste, i det akutte forløb, kan udløse hjerneblødning, siger Morten Olsen, om årsagerne til sammenhængen.

 

Flere oplysninger

Morten Olsen, læge, ph.d.
Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Telefon: +45 2217 0079
mo@clin.au.dk