10.11.2015

Det er byggerådgiverens opgave at sikre, at håndværkerudgifterne holder sig indenfor budgettet for byggeriet af det nye hospital i Vest; DNV Gødstrup. Det bliver understreget i en aftale mellem Region Midtjylland og rådgiverfirmaet CuraVita.

Region Midtjylland og rådgiverfirmaet CuraVita har sammen præciseret rådgiverens opgaver og ansvar i forbindelse med byggeriet af DNV Gødstrup. Af aftalen fremgår det, at CuraVita har budgetansvar for håndværkerudgifter og ansvar for at sikre fagligt tilsyn med byggeriet.

Tilfreds rådgiver og bygherre

CuraVita modtager i forbindelse med aftalen 20 mio. kr. til endelig dækning af opgaver, der er opstået i forbindelse med løbende tilpasninger af hospitalsbyggeriet.

- Vi har i længere tid forhandlet med CuraVita, og jeg er meget tilfreds med, at vi er nået frem til en løsning, som begge parter kan se sig selv i. Jeg er også godt tilfreds med, at der i de sidste måneder har været et godt samarbejde mellem bygherre og rådgiver om at finde de nødvendige tilpasninger i projektet, siger formand for hospitalsudvalget Anders Kühnau (S).

Planer vs. Licitationer

Behovet for tilpasninger opstår, når licitationspriserne ikke stemmer overens med de forventninger til priserne, som har været lagt til grund for planlægningen af hospitalet. DNV Gødstrup er bevilget præcis 3.15 mia.kr. For at holde balance i økonomien, må udgifterne til det resterende byggeri derfor tilpasses.

Flere oplysninger