10.11.2015

Den 11-12. november deltager Region Midtjylland i en øvelse, hvor alle niveauer i krisestyringssystemet i Danmark tester deres evne til at videreføre samfundskritiske funktioner ved en atomulykke.

Den 11. november 2015 bliver Danmark ramt af en planlagt katastrofe, når et atomdrevet russisk skib i teorien kolliderer med et stort fragtskib i Kattegat. Kollisionen bliver startskuddet på en kæde af begivenheder, hvor hele krisestyringssystemet, herunder Region Midtjylland, bliver sat under prøve under øvelsen KRISØV.

Atomsky over Djursland

Hele katastrofeberedskabet vil stå over for store og komplekse opgaver, når samfundsvigtige funktioner som bl.a. beredskab og civilbeskyttelse, sundhed, fødevarer, transport, energi, efterretnings- og sikkerhedstjeneste, udenrigstjeneste mv. kommer under pres. 

Katastrofen får et omfang, hvor det bliver nødvendigt at aktivere alle niveauer af krisestyringssystemet i Danmark – fra regeringens krisestyringsorganisation helt ud til de ramte områder.

Blå blink


- For Region Midtjylland betyder det først og fremmest, atPræhospitalet, som koordinerer alt hvad der har med blå blink og akutberedskab at gøre, får nogle særdeles travle dage, siger koncerndirektør Ole Thomsen, som selv skal deltage i kriseledelsen hos Østjyllands Politi.

KRISØV involverer udover Præhospitalet kun ganske få medarbejdere på hospitaler og i regionshuse.

- Vi er meget opmærksomme på, at bruge ressourcerne rigtigt. Derfor evakuerer vi fx ikke Regionshospitalet Randers, men vi taget stilling til, om det i virkelighedens verden havde været nødvendigt, forklarer Ole Thomsen.

Øvelse hvert andet år

KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

Øvelsen skal danne grundlag for at styrke varetagelsen af kerneopgaverne i krisestyringen, herunder at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.


I 2015 deltager omkring 35 ministerier, styrelser, udenlandske ambassader, private virksomheder deltager i krisestyringsøvelsen.

Flere oplysninger


• Koncerndirektør Ole Thomsen, tlf. 2146 9807