Regionshospitalet Viborg har særlig opmærksomhed på knogleskørhed hos patienter med hoftebrud. Her får patienter med hoftebrud et systematisk tilbud om opfølgende undersøgelse og behandling for knogleskørhed.

25-11-2015

I en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2012 foreslås det, at alle patienter med hoftebrud får tilbud om at blive systematisk undersøgt og behandlet for knogleskørhed. Det har nemlig vist sig, at næsten alle patienter med hoftebrud lider af knogleskørhed. 
Den medicinske behandling for knogleskørhed har et forebyggende sigte. Den mindsker risikoen for nye hoftebrud effektivt og nedsætter både sygelighed og dødelighed betydeligt.

Det har vist sig meget svært at iværksætte det opfølgende tilbud rundt omkring i landet. Men på Regionshospitalet Viborg er det lykkedes at finde frem til en samarbejdsmodel, der virker i praksis.

Fælles indsats i flere afdelinger
Et opfølgende tilbud om undersøgelse og behandling for knogleskørhed fordrer et tæt samarbejde mellem flere afdelinger. Den ortopædkirurgiske afdeling skal sikre, at alle patienter med hoftebrud henvises til den medicinske/endokrinologiske afdeling, der står for behandling af knogleskørhed. En tredje samarbejdspart er den klinisk fysiologiske afdeling, som udfører knogleskanningen.

- Vi er meget tilfredse med, at det her i Viborg er lykkes os at opbygge et velfungerende samarbejde om en fælles indsats for disse patienter, siger overlæge Torben Østergaard fra Endokrinologisk Ambulatorium.
Ordningen trådte i kraft 1. januar 2015, og siden da er alle Ortopædkirurgisk Afdelings patienter med hoftebrud blevet sendt videre til Endokrinologisk Ambulatorium med henblik på undersøgelse og behandlingfor knogleskørhed.

Endokrinologisk Ambulatorium kontakter patienten cirka to uger efter udskrivelsen fra Ortopædkirurgisk Afdeling. Patienten får tid til knogleskanning og blodprøver, og når resultaterne foreligger, kommer patienten til opfølgning og behandling på Endokrinologisk Ambulatorium. Knogleskanneren kan også vise, om patienten har brud på rygsøjlen.

- Det nye tilbud er en markant forbedring af behandlingstilbuddet til en meget ”skrøbelig” patientgruppe. Tidligere var der mange, der slet ikke blev behandlet, fordi det var patientens eget ansvar at opsøge egen læge med henblik på undersøgelse og behandling, siger Torben Østergaard.

Hent pressemeddelelse (pdf).

Fakta:

  • Hvert år indlægges cirka 11.000 patienter med hoftebrud i Danmark.
  • Af disse modtager Regionshospitalet Viborgs Ortopædkirurgiske Afdeling cirka 250.
  • Alle patienter undersøges og vurderes konkret i forhold til opfølgende medicinsk behandling for knogleskørhed. Behandlingen ventes at være relevant for cirka hver tredje patient.
  • Siden 1. januar 2015 har 86 patienter været til opfølgende undersøgelse og behandling for knogleskørhed på Endokrinologisk Ambulatorium efter behandling for hoftebrud på Ortopædkirurgisk Afdeling.