Nyt samarbejde mellem Universitetsklinikken for Innovative Patientforløb, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune og praktiserende læger skal sikre hurtigere og bedre hjælp, når patienter med kroniske sygdomme oplever akut forværring. Tiltaget har fået navnet Fleksible Indlæggelser.

06-10-2015

 

Med tilbuddet kan patienter, som lider af fx kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og går til kontrol på sygehuset, ringe direkte til en sygeplejerske fra det specialafsnit på hospitalet, som patienten er tilknyttet, hvis de oplever forværring af symptomerne.

Sygeplejersken vurderer ud fra samtalen, om patienten har størst gavn af vejledning til selvbehandling, hjælp i hjemmet fra kommunens akutteam, eller om vedkommende skal på hospitalet til en ambulant straks-vurdering. Sygeplejersken sørger for at koordinere forløbet, så patienten kun skal bruge ressourcer på det mest nødvendige i en allerede presset situation. Tilbuddet gælder 24 timer i døgnet alle ugens syv dage.

Det traditionelle forløb for patienter med et akut opstået medicinsk problem omfatter typisk kontakt til læger og plejepersonale både hos lægevagten, fælles akutafdelingen og medicinsk afdeling.

- Fælles akutmodtagelser er et godt tilbud til patienter, hvor diagnosen er ukendt. Hos patienter med akut forværring af kronisk sygdom kender vi allerede diagnosen og patienten. 
Hvis forværringen ikke kan klares i patientens eget hjem, har disse patienter brug for at komme direkte til et specialafsnit, hvor personalet er vant til at håndtere netop deres sygdom, siger Agnete Hedemann Nielsen, ledende overlæge, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

- Vi forventer, at patienten vil opleve både højere kvalitet i behandlingen og større sammenhæng og smidighed mellem indsatsen fra kommune, egen læge og hospital. Derudover håber vi, at patienten, som jo er den nærmeste ekspert i egen sygdom, vil finde det positivt, at man nu selv kan handle, når man mærker ændrede symptomer. Det vil medføre tidligere opsporing af forværring i sygdomstilstanden og sikre hurtigere hjælp og behandling, siger sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, Inge Bank.

Siden august har patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom som de første haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om Fleksible Indlæggelser. De foreløbige resultater viser, at adskillige patienter har undgået indlæggelse og modtaget hurtig og relevant behandling. Inden længe vil patienter med udvalgte kroniske hjerte- og lever-tarmlidelser modtage samme tilbud.

- Vi tror på, at metoden fundamentalt kan ændre måden, hvorpå man mest hensigtsmæssigt modtager patienter med akut forværring af kronisk sygdom. Det er til gavn for såvel patienterne som samfundsøkonomien, udtaler Agnete Hedemann Nielsen, ledende overlæge, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.


Fakta:
I Region Midtjylland har 67 % af den voksne befolkning en eller flere kroniske sygdomme – herunder KOL, og det skønnes, at 70-80 % af sund¬hedsvæsenets ressourcer bruges på kroniske sygdomme. Patienter, der indgår i Fleksible Indlæggelser, modtager et brev om tilbuddet.

Hent pressemeddelelse (pdf).