01-10-15

Hospitalsenheden Horsens har fået grønt lys til at forberede og planlægge en renovering af hospitalets højhus. Bevillingen blev godkendt på Regionsrådsmødet den 30. september.

Renoveringen af hospitalets højhus er en del af den samlede plan for, hvordan regionshospitalet skal udvides og moderniseres hen over de kommende år. Planen – den såkaldte generalplan - blev godkendt af Regionsrådet i 2013.

- Vi er meget glade for, at vi nu kan gå i gang med at planlægge renoveringsarbejdet, som er særdeles tiltrængt for både patienter, pårørende og personale, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Hospitalets højhus er fra 1970 og fremstår i dag slidt og utidssvarende. F.eks. indeholder en del af højhusets sengestuer hver tre senge eller flere. Bygningens nuværende stand og indretning understøtter i det hele taget ikke et tidssvarende patient- og arbejdsmiljø. Toiletter og baderum har eksempelvis en størrelse, som gør det vanskeligt for personalet at hjælpe patienterne på stedet.

Dertil kommer, at bygningens tekniske installationer er udtjente, og bygningens facade ikke lever op til moderne energistandarder.

Forberedelsen af højhus-renoveringen løber frem til 2018, hvor nybyggeriet ’Nye Nord’ forventes at stå færdigt, og renoveringen af højhuset forventes at gå i gang. Den plan, der skal lægges i mellemtiden, vil have fokus på at få skabt nogle rammer, der tilgodeser et opdateret patient- og arbejdsmiljø og en endnu mere effektiv udnyttelse af hospitalets samlede kapacitet. Som en del af forberedelsesarbejdet vil hospitalet udarbejde en gennemførelsesstrategi, der er robust og fleksibel i forhold til Region Midtjyllands investeringsplan.

Bevillingen til planlægning og projektering er på otte mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Lisbeth Holsteen Jessen, hospitalsdirektør, 2120 4844