26-10-2015 

400 patienter fra Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg er i løbet af det seneste år blevet behandlet for sår i eget hjem – og det med gode resultater. Ordningen gøres nu mere permanent.

Sår på enten fødder eller ben som følge af diabetes eller dårligt blodomløb kan være behandlingskrævende i meget lang tid. Derfor har Hospitalsenheden Horsens i samarbejde med Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner etableret ’telemedicinsk sårbehandling’– en ordning, som løbende bliver forbedret og udbredt til endnu flere patienter.

150 patienter er lige nu i telemedicinsk sårbehandling. Alle bliver behandlet i eget hjem af en hjemmesygeplejerske, ofte specialuddannet inden for sår, mens hospitalspersonalet vurderer såret og følger behandlingen på distancen.

- Projektet er et eksempel på, hvordan vi flytter et behandlingstilbud ud til patienten i stedet for, at patienten skal komme til os. Det giver et roligere forløb, og patienten er ikke afhængig af at skulle frem og tilbage til hospitalet for at gå til kontroller, siger sygeplejerske Gitte Svendsen fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens.

Ekspertise på distancen

Første gang patienten bliver henvist til sårbehandling, bliver patienten indkaldt til undersøgelse på hospitalet.

- Ofte er det ældre mennesker, som døjer med langvarige sår og som følge af andre sygdomme. Vi er nødt til at lave en helhedsvurdering af patienten for at kunne planlægge det bedst mulige behandlingsforløb, forklarer Gitte Svendsen.

Den efterfølgende vurdering af såret foregår typisk i eget hjem. Hjemmesygeplejersken bruger mobiltelefonen til at tage billeder af såret og sende dem til hospitalet. Ud fra billederne og en beskrivelse af såret vurderer en læge eller en sygeplejeske på hospitalet, om såret er i bedring, eller om der skal en anden type behandling til.

- I Horsens Kommune ser og behandler vi enten borgeren i eget hjem eller i en af kommunens fem sygeplejeklinikker. Det reducerer både transport og ventetid for borgeren. Ligeledes oplever vores sårsygeplejersker et godt samarbejde med sårambulatoriet, som leverer en hurtig og kvalificeret sparring og vurdering af de fremsendte billeder, siger områdeleder og koordinator for sårområdet Jeanette Blicher Rumph fra Horsens Kommune.

Næste skridt med telemedicin

De fire kommuner og Hospitalsenheden Horsens gik i gang med ’telemedicinsk sårvurdering’ i april 2014. Forinden havde de indgået en samarbejdsaftale, så det stod klart, hvem der fremover skulle tage sig af hvilke opgaver.

- Vores team bliver hele tiden dygtigere til opgaven, efterhånden som de lærer teknikken endnu bedre at kende, og flere hjemmesygeplejersker uddanner sig til egentlige sårsygeplejersker. Vi har således fået et kompetenceløft med telemedicin-projektet, siger oversygeplejerske Birgitte Bigom Nielsen, Ortopædkirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens.

- Vi vil også i fremtiden lede efter endnu flere forbedringsmuligheder. Vores plan er f.eks. at undersøge muligheden for at lade nogle patientgrupper selv tage billederne af deres sår, hvis det vel at mærke er muligt for dem og fagligt forsvarligt, siger Birgitte Bigom Nielsen.

Flere oplysninger

  • Gitte Svendsen, sygeplejerske, tlf. 7842 7218
  • Birgitte Bigom Nielsen, oversygeplejerske,
    tlf. 2159 1814