Fra venstre: sundhedsplejerske Joan Skytte, overlæge Rikke Monrad og udviklingsjordemoder Henriette Svenstrup. Foto: Emil Steen Sanggaard.

26-10-2015

Fonden ”En God Start i Livet” belønner overlæge Rikke Monrad, Børneafdelingen, udviklingsjordemoder Henriette Svenstrup, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, og sundhedsplejerske Joan Skytte, Holstebro Kommune, med Årets Pris på 50.000 kroner.

For to år siden begyndte hospitaler og kommuner at arbejde endnu tættere sammen om at sikre en god start på de nyfødtes liv. Takket være de tre ildsjæle, overlæge Rikke Monrad, udviklingsjordemoder Henriette Svenstrup og sundhedsplejerske Joan Skytte, er samarbejdet gået så godt mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i den vestlige del af Region Midtjylland, at de hele tiden laver fælles indsatser for at understøtte de nyfødtes trivsel.

Prismodtagerne belønnes, i samarbejde med en arbejdsgruppe på tværs af hospitalet og kommunernes sundhedspleje, for deres systematiske evaluering af forløb med nyfødte, der genindlægges. Evalueringerne sker for at lære af forløbene og hvilke indsatser, der kan optimeres.

Resultatet viste, at en del genindlæggelser blandt andet skyldtes mangelfuldt fokus på basale trivselstegn – for eksempel hvor mange gange den nyfødte tisser, og har afføring i de første dage efter fødslen. Den viden har prismodtagerne brugt til at udvikle et enkelt og visuelt skema, der både er med til at sikre, at jordemoderen og sundhedsplejersken kommer med de samme råd på samme tidspunkt, og kan hjælpe forældrene med selv at vurdere barnets trivsel i ugerne efter fødslen.

Skemaet, som er udviklet i samarbejde med fødesteder og kommuner i den vestlige del af regionen, giver derfor både sundhedspersonalet og forældrene et fælles sprog omkring barnets trivsel.

Brugen af trivselsskemaet forventes at være med til at nedbringe antallet af nyfødtes genindlæggelser i Hospitalsenheden Vest, og både forældre og sundhedspersonale er begejstrede for skemaet.

Prisoverrækkelse 29. oktober

Prisoverrækkelsen finder sted torsdag 29. oktober i Domus Medica, Kristianiagade 12, København Ø.

Prisen overrækkes af formanden for jordemoderforeningen Lillian Bondo, og Thomas Koppel og Chris Minh Doky underholder.

Yderligere info

  • Udviklingsjordemoder Henriette Svenstrup Jensen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling tlf. 7843 4737
  • Overlæge Rikke Monrad, Børneafdelingen
    tlf. 7843 3616
  • Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, tlf. 3035 1032