I Region Midtjylland skal den gode idé anerkendes. Det sker med den nystiftede ”Initiativprisen”. En priskommite har nomineret fem initiativer, som regionsrådet forventes at godkende på deres møde i morgen.

Den endelige vinder bliver afsløret på innovationsdagen, 4. november i Bjerringbro.

Initiativprisen skal hylde medarbejdere, der i deres daglige arbejde finder nye løsninger, som gør en forskel for borgerne. Det forklarer formand for priskomiteen, regionsrådsmedlem Jørgen Winther (V). Han er også idemand bag prisen og fortæller, at han blev inspireret af nogle kvikke medarbejdere ved Afdeling for Folkeundersøgelser i Randers.

Det var tilbage i 2013, hvor medarbejderne havde opdaget, at 19.000 kvinder ikke var blevet inviteret til screening for kræft i livmoderhalsen.

- Medarbejdernes opdagelse og den ildhu de udviste for at løse problemet, imponerede mig dybt. Det gav mig tanken om, at regionen på en eller anden måde burde anerkende initiativrige medarbejdere. Og så kom idéen med Initiativprisen, siger han.

Til gavn for borgerne

I alt er der indstillet 29 initiativer fra hele regionen. I udvælgelsen af de fem nominerede har priskomiteen lagt vægt på, at ideen skal skabe værdi for borgerne. Samtidig lægger de vægt på, at løsningen er kommet ud over ideplanet og har vist sig gangbar i mødet med virkeligheden. Derudover har komiteen prioriteret ideer, der skaber en bedre udnyttelse af ressourcerne og har gode muligheder for at blive spredt. Eksempelvis ved at løsningen let kan kopieres.

- Jeg er vildt positiv over, hvor gode ideerne har været og ser allerede frem til næste år, hvor der forhåbentlig bliver indstillet endnu flere, siger Jørgen Winther.

Fokus på videndeling

Kontorchef i Koncern HR, Udvikling i Region Midtjylland, Per Bo Nørgaard Andersen er meget glad for Initiativprisen. Han understreger, at det ikke kun er de fem nominerede initiativer, der skal anerkendes.

- Prisen bidrager til videndeling og udbredelse af velfungerende løsninger på tværs af regionens driftsområder. Og her tænker jeg, at alle 29 indstillinger har potentiale, siger han.


Fakta

 • Den endelige vinder udpeges og prisen overrækkes 4. november 2015. Det sker i forbindelse med Region Midtjyllands innovationsdag i Bjerringbro.

 • På innovationsdagen har de nominerede mulighed for at holde en workshop.

 • Hovedpræmien er på 25.000 kr. Pengene kan bruges til videreudvikling eller udbredelse af initiativet.

 • Priskomiteen består af regionsrådsmedlemmerne:
  • Jørgen Winther (V), formand
  • Susanne Buch Nielsen (SF)
  • Hanne Roed (R)
  • Nicolaj Bang (C)
  • Lone Langballe (O)

 • Læs mere om Initiativprisen, de nominerede initiativer og de øvrige 25 ideer på: www.initiativpris.rm.dk


Flere oplysninger

 • Jørgen Winther (V), medlem af regionsrådet og formand for priskomiteen: 2175 4844 / joevin@rm.dk

 • Per Bo Nørgaard Andersen, kontorchef, Koncern HR, Udvikling, 7841 0810 / 4043 3654 / per.bo@stab.rm.dk

 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/

De fem nominerede er

Faste – hvor vigtigt er det?

Dagkirurgisk afsnit i Randers havde mange aflysninger, fordi patienterne ikke havde forstået, hvor vigtigt det er at faste. Alle patienter informeres nu med tre små animationsfilm. Initiativet er under videreudvikling med ekstern partner og hospitalerne i Horsens og Aarhus.
Initiativtager: Jannie Falk Bjerregaard, sygeplejerske på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers.

App’en Gro

Ca. 30 pct. af nybagte forældre er utrygge ved vurdering af deres barns trivsel. Med udgangspunkt i et ”trivselsskema” på papir har professionelle og forældre i samarbejde udviklet en app med enkle indikatorer, der kan hjælpe forældrene i vurdering af barnet. Et computerspil skal yderligere bidrage til at engagere fædrene.
Initiativtager: Henriette Svenstrup Jensen, kvalitets- og udviklingsjordemoder ved Hospitalsenheden Vest.

Bridging applikation

Når patienter, der får forebyggende medicin mod blodpropper, skal opereres, skal lægen vurdere, hvordan de skal medicineres, og hvilke risici der er forbundet med det. Det er en kompleks vurdering af store risici, som hele tiden justeres som følge af ny medicin og ny viden. Bridging applikation er en app, der indeholder opdateret viden på feltet og støtter lægens beslutning.
Initiativtager: Thomas Decker Christensen, overlæge, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Aarhus Universitetshospital.

Den tværfaglige atrieflimren-klinik

Projektet henvender sig til patienter med atrieflimren, som ikke er del af en hjertepakke. Afdelingen har ændret sit forløb for disse patienter. Gennem en systematisk uddelegering af større opgaver fra læge til sygeplejerske kommer nu 98 pct. mod tidligere 50-80 pct. af patienterne i behandling med blodfortyndende medicin. Desuden håndteres patienternes angst og utryghed og unødvendige, akutte indlæggelser forebygges.
Initiativtager: Den tværfaglige atrieflimren-klinik v. Dorte Svenstrup Møller, overlæge, Hjertemedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

TUT patienter – familiebehandling

Behandling af børn og unge med anoreksi har tidligere kunnet strække sig fra måneder til år. Initiativet har forkortet indlæggelsestiden væsentligt, så patienterne i højere grad kan fastholde deres hverdagsliv. Metoden går ud på i højere grad at inddrage forældrene i behandlingsforløbet. TUT er et spiseværksted, hjemmebesøg og skolebesøg.
Initiativtager: Center for spiseforstyrrelser, v. Afdelingssygeplejerske Annette Husum og overlæge Kristian Rokkedal, Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov.