30.10.2015

Hospitalsenheden Horsens tager i løbet af de næste uger fat på den første af to udvidelsesetaper, som skal resultere i en mere tidssvarende akutafdeling. Der er netop skrevet kontrakt med tre entreprenørfirmaer om opgaven.

Tre entreprenørfirmaer skal hjælpe med at gennemføre den første udvidelse af Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens. Det blev resultatet af licitationsrunden for byggeprojektet.

Med fastlæggelsen af entreprisen er Hospitalsenheden Horsens klar til at gå i gang med den første udvidelsesetape, som skal føje 800 kvadratmeter til Akutafdelingens nuværende 1.470 kvadratmeter, og som bliver en vigtig brik for at sikre borgerne i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder adgang til et akuthospital med alle moderne faciliteter til hurtig modtagelse og behandling af akutte patienter.

- Vi glæder os meget over, at vi nu kan komme i gang med at etablere en mere moderne og fremtidssikret akutafdeling. Bedre fysiske rammer vil betyde bedre mulighed for at tilbyde patienterne en endnu mere kompetent, hurtig og sammenhængende behandling, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Justeret ramme for første etape

Byggefirmaernes samlede bud blev under licitationsrunden dyrere end forventet og lå dermed over den bevilling, som regionsrådet oprindelig gav i november 2014.

En nærmere analyse af licitationsresultatet har vist, at forklaringen især er en kompleks byggeproces i en ældre bygning side om side med et hospital i fuld drift. Det var ikke tilstrækkeligt afspejlet i projektets budget, og derfor er bevillingen hævet til i alt 33 mio. kr.

Det samlede budget for ny- og ombyggeriet på Hospitalsenheden Horsens forbliver dog uændret, idet hospitalet reducerer sit budget i forbindelse med nogle mindre vedligeholdelsesprojekter.

Udvidelsesplan er den samme

Udvidelsesplanerne forbliver de samme. Akutafdelingen rykker under første etape ind i den del af hospitalets operationsafdeling, som flyttede til nye operationsstuer i august. Under anden etape etableres den færdige Akutafdeling i den resterende del af operationsafdelingen. Den endelige rokade sker, når operationsstuerne i det nye hospitalsbyggeri ’Nye Nord’ står klar.

Den nye Akutafdeling bliver på i alt 3.100 kvadratmeter med 38 sengepladser, tre specialindrettede modtagestuer til traumepatienter, en brandsårs-/dekontaminerings-/isolationstue og fem nye modtagestuer til patienter med mindre skader. I kernen af afdelingen indrettes billeddiagnostisk funktion med ultralyd, røntgen og CT-scanner samt en laboratoriefunktion, så hospitalets sydvestlige hjørne kommer til at rumme mere komplette faciliteter til undersøgelse og behandling af akutte patienter.

Derudover får Akutafdelingen under etape to nye opholdsfaciliteter til patienter og pårørende, to vagtlægerum og nye personalefaciliteter, som understøtter det tværfaglige samarbejde omkring patienterne og er en videreudvikling af de gode erfaringer med at samle alle specialer og alle fagligheder til gavn for den akutte patient.

Den første udvidelsesetape af Akutafdelingen er planlagt til gennemførelse fra november 2015 og ca. et år frem.

Følgende entreprenører er valgt til at udføre arbejdet i storentreprise:

  • Nedbrydning P.Olesen A/S
  • Komplettering Løgten Murer og Entreprenør A/S
  • Installationer Wicotec Kirkebjerg A/S

Yderligere oplysninger
Lisbeth Holsteen Jessen, hospitalsdirektør, 7842 5001 / 2120 4844, lisjee@rm.dk