Sygeplejerske i Grenaa, Kirsten Rovsing, måler blodtryk på Anny Signe Hansen. /Foto: Emma Raaby Kramer, Koncern Kommunikation, Region Midtjylland.

21. oktober 2015

Borgerne bliver mindre alvorligt syge, nogle indlæggelser kan undgås, og de praktiserende læger bliver brugt mindre.

Sådan lyder nogle af de håndfaste resultater af et projekt med Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom: TOBS, der har været i gang i Randersklyngen siden begyndelsen af 2013.

Randersklyngen består af Regionshospitalet Randers, de fire kommuner: Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs samt almen praksis i området.

Resultaterne fra projektet har været så positive, at Sundhedskoordinationsudvalget for Region Midtjylland har besluttet at udbrede metoden til alle 19 kommuner i regionen.

- Jeg er glad for at TOBS kan give et markant serviceløft for vore ældre medborgere. Alt for mange når at blive alt for syge af banale ting som blærebetændelser eller en forværring af kroniske tilstande som diabetes eller KOL, siger Mads Jakobsen (V), borgmester i Struer Kommune.

Vitale værdier

Essensen i TOBS er, at hjemmesygeplejersken scorer borgeren på fem vitale værdier, hvis noget i borgerens tilstand giver grund til bekymring. Det kan være, hun ikke helt opfører sig, som hun plejer, glemmer at spise, virker mere træt end normalt eller lignende.

De fem vitale værdier er: Puls, bevidsthed, temperatur, åndedræt og blodtryk. For hver værdi får borgeren en score, og alt afhængig af scoren er der knyttet handlinger til som eksempelvis at afvente og score igen, kontakte praktiserende læge eller foretage yderligere undersøgelser.

Rettidig omhu

- En stor fordel ved TOBS’en er, at den giver personalet i hjemmeplejen, den praktiserende læge, og hospitalet en fælles forståelse af borgerens tilstand. Det gør, at de kan tage beslutninger på et mere sikkert grundlag, siger Carl Johan Rasmussen (S), medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland og formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Carl Johan Rasmussen og Mads Jakobsen er enige om, at TOBS er et rigtigt godt grundlag for at sætte ind med den rette hjælp, på rette tidspunkt og rette sted.

Et typisk eksempel er en borger med begyndende blærebetændelse. Hvis betændelsen får lov at udvikle sig kan især ældre mennesker blive rigtig dårlige, og det kan være nødvendigt med en indlæggelse. Men resultaterne fra Randersklyngens brug af TOBS viser, at personalet oftere får reageret i tide, så borgeren undgår at blive så syg.

 

Flere informationer

 • Carl Johan Rasmussen (S), formand for Sundhedskoordinationsudvalget, medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland: 2068 1836 / carljohan.rasmussen@rr.rm.dk

 • Mads Jakobsen (V), medlem af sundhedskoordinationsudvalget, borgmester i Struer Kommune: 2032 3486 / maj@struer.dk

Foto

Ønsker du at benytte foto fra denne pressemeddelelse, kan du henvende dig til Koncern Kommunikation i Region Midtjylland: kommunikation@stab.rm.dk. Deltagerne på billedet skal give særskilt og konkret samtykke.

Fakta

 • TOBS blev ”opfundet” i Randersklyngen som led i projektet: ”Strategisk ledelse i det nære sundhedsvæsen”.

 • Siden begyndelsen af 2013 har TOBS kørt som projekt i klyngen.

 • En analyse af TOBS viser blandt andet svag tendens til færre, forebyggelige indlæggelser og et fald i brugen af praktiserende læger.

 • Analysen bygger på resultater for ca. 4.000 borgere, der har været med i undersøgelsen i Syd- og Norddjurs kommuner. Af de 4.000 borger er anslået 10 pct. blevet TOBS’et:

 • En brugerundersøgelse, som indgår i analysen, viser, at både praktiserende læger og hjemmesygeplejersker finder, TOBS bidrager positivt til samarbejdet. Hjemmesygeplejerskerne oplever, de tidligere opdager en forværret tilstand og får handlet i tide.

 • Læs vedhæftede reportage: ”Danmarks bedste hjemmepleje bruger TOBS”: Reportagen er en del af projektets afrapportering.

 • Læs mere om TOBS under sundhedsaftalen for Region Midtjylland.
  Her kan du også finde analysen af TOBS: 

 • Sundhedskoordinationsudvalget er et samarbejdsforum mellem Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og de praktiserende læger. Se mere om Sundhedskoordinationsudvalget.