2015-10-08

Gaby Juhl er ansat som ny område-leder for Institut for Kommunikation og Handicap i Aarhus. Han afløser instituttets leder gennem mange år, John Jørgensen, der går på pension.


Gaby Juhl er 46 år. Han har tidligere arbejdet som leder for en specialskole og før det som ungdomsskoleleder.

Som områdeleder kommer han til at stå i spidsen for en fagligt stærk organisation med 130 medarbejdere. En af hans vigtigste opgaver bliver at videreføre og udvikle de behandlingsmetoder, som instituttet skal leve af inden for tale-, høre- og handicapområdet.

Gaby Juhl er oprindeligt uddannet lærer fra Haderslev Seminarium. Han har en diplomuddannelse i psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet og er i gang med en master i offentlig ledelse.

Han tiltræder stillingen 19. oktober.

 

Fakta

Institut for Kommunikation og Handicap tilbyder genoptræning og undervisning til børn, unge og voksne. Instituttet har specialviden inden for tale-, høre- og handicapområdet og løser opgaver i hele Region Midtjylland for kommuner, hospitaler og specialinstitutioner.

Instituttet blev dannet i 2011 ved en fusion mellem Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret Rehabilitering.

 

Flere oplysninger

Socialdirektør Ann-Britt Wetche: 78 47 00 08.