Kort med angivelse af deltagere i CleanTEKmidt

En række midtjyske virksomheder har via det regionale virksomhedsprogram CleanTEKmidt fået et stort skub fremad. Selv forventer de en meromsætning på op mod en halv mia. kroner og godt 200 nye arbejdspladser inden for de næste fem år.

54 midtjyske virksomheder har i de forløbne tre år deltaget i CleanTEKmidt, og det har set over en bred kam både skabt udvikling i virksomhederne og sigtet mod den ønskede omlægning til bæredygtig og vedvarende energi i regionen.

Omsætning og job

En interview-undersøgelse blandt 20 af de deltagende virksomheder viser, at det udviklingsarbej-de, som de har fået regional støtte til, over de kommende år vil resultere i en samlet årlig meromsætning på 430 millioner kroner og etablering af 210 nye arbejdspladser inden for de kommende fem år.

De svarer, at de har opnået nye kompetencer i deres virksomheder og derigennem har fået øget deres markedspotentiale. Tilsammen forventer de at generere ny eksport for 290 mio. kroner om året.

Derudover forventer otte ud af ti, at en betydelig del eller hovedparten af deres omsætning om tre til fem år vil kunne relateres til deres projekter.

Det er Væksthus Midt, der har gennemført programmet for regionen og haft kontakten til virksomhederne.

Eksempler

De 54 virksomheder er gået med i CleanTEKmidt-programmet med vidt forskellige projekter, der dog alle har trukket i samme retning: Nemlig øget vækst og beskæftigelse i regionens energi- og miljøerhverv samt en regional omlægning til bæredygtig og vedvarende energi. Mange af virksomhederne har haft projektideerne liggende i skuffen i flere år, men har tilsyneladende manglet ressourcer og en anledning til at realisere dem.

Således er det lykkedes Neoline i Holstebro at komme på markedet med sine LED-lysstofrør og armaturer med bevægelsessensorer, Orbital A/S i Skjern fik markedsmodnet sin fjernovervågning og –styring af vindmøller, Nordheat i Herning deres kedler til biomasseanlæg, Johs. Pedersen i Viborg en ny elbil til park og by og HB Products i Aarhus nåede markedet med en temperatursensor til køleindustrien. Bare for at nævne nogle eksempler.

Ikke uden CleanTEK

Sådan ville det ikke være gået uden CleanTEKmidt-programmet, siger de fleste af virksomhederne. 29 procent siger, at de slet ikke ville have realiseret deres projekt, mens 35 procent siger, at de ville have gennemført projektet, men det ville have taget længere tid og betydet et mindre markedspotentiale.

Flere virksomheder siger dog samtidig, at deres positive forventninger afhænger af en række omstændigheder på markedet – eksempelvis at de kan leve op til de skiftende lovkrav og certificeringer på markedet, at de kan skaffe den nødvendige kapital, eller at de kan få hul på markedet med deres nyudviklede løsninger.

 

Se liste med alle deltagende virksomheder (pdf)
Se casebeskrivelser af udvalgte virksomhedsprojekter
Se evalueringen af CleanTEKmidt (pdf)

 

Billedtekst:
De 54 deltagervirksomheder i CleanTEKmidt-programmet er spredt over det meste af regionen. Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen - klik på den for høj opløsning.

 

Flere oplysninger:

Henning Laursen
Chefkonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1806

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer