En donation på 25,5 millioner kroner er netop blevet øremærket et nyt familiehus til familier, der har et barn indlagt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

På Regionshospitalet Hammel Neurocenter er man specialister i intensiv behandling og rehabilitering af mennesker, som har fået en akut hjerneskade ved enten sygdom eller ulykke. Målet med det nye familiehus ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter er at give indlagte børn med hjerneskade og deres familier bedre rammer under indlæggelsen. Familiehuset skal fungere som en hjemlig base for forældre og søskende til alvorligt syge børn, som ofte er indlagt i lang tid.

På baggrund af gode erfaringer med TrygFondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital i Skejby ved Aarhus blev TrygFonden ansøgt om støtte til etableringen af et nyt familiehus ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter. TrygFonden har på den baggrund valgt at give en bevilling på 25,5 millioner kroner til opførelsen af projektet. Regionsrådet i Region Midtjylland har netop godkendt planen og bevilliget en million kroner til blandt andet forberedelse af byggeriet.

Rammerne skal være inspirerende, hjemlige og sundhedsfremmende

Det nye familiehus skal give familier og børn, der er indlagt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter nogle inspirerende, hjemlige og sundhedsfremmende rammer under indlæggelsen. Neurocentret behandler patienter med svær hjerneskade fra hele Jylland og Fyn.

I TrygFonden er man ikke i tvivl om, at det nye familiehus kan gøre en forskel.

- Man står som familie i en yderst sårbar situation, når ens barn bliver alvorligt skadet. Det skal ikke være en ekstra belastning, at man bor langt væk fra Hammel. Vi håber, at huset kan samle familien og give ro og tryghed til at komme igennem behandlingsforløbet på den bedst mulige måde, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Familiehuset skal være en oase for familier i krise

- Vi er utrolig glade for, at TrygFonden har valgt at støtte vores projekt. Det betyder rigtig meget, at vi kan tilbyde optimale forhold for familier i krise under en langstrakt indlæggelse med genoptræning som følge af en hjerneskade. Med det nye familiehus vil vi kunne give familierne en oase fra det kliniske hospitalsmiljø, så de får et sted, der understøtter familielivet på bedst mulig vis under indlæggelsen, siger lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen fra Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en del af.

Med det nye familiehus får familierne et sted, hvor der er plads til leg, afslapning, motion, musik og lignende – og hvor der frem for alt er plads til at pleje familielivet. Erfaringen fra TrygFondens Familiehus i Skejby viser, at familiehuset fungerer som et pusterum for familierne, hvor også bedsteforældre kan være med og hjælpe med at passe de raske børn i familien, lave mad og vaske tøj. Oplevelsen i Skejby er, at huset og mulighederne for samvær – også med de andre familier – er en stor støtte.

Det nye familiehus forventes placeret tæt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, hvor neurocentret i dag har en ældre villa med værelser til undervisere, som er i dårlig stand og derfor bliver revet ned. Regionsrådet bidrager til projektets realisering med penge til nedrivningen.

Huset får navnet TrygFondens Familiehus Hammel, og det er forventningen, at byggeriet af familiehuset går i gang i 2016, og at det står færdigt i 2018.

 

Fakta

TrygFondens Familiehus Hammel skal være 600 kvadratmeter stort og kommer til at indeholde:

  • 10 dobbeltværelser af cirka 16 kvadratmeter til børnefamilier
  • 10 badeværelser
  • 2 køkkener med 6 køleskabe
  • 3-4 forskellige opholdsstuer/legerum
  • 1 udendørs ”stillerum”
  • 1 udendørs legeplads

Flere oplysninger

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. TrygFonden er initiativtager til en lang række almennyttige projekter, der handler om at forbedre danskernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Projekterne udvikles på et veldokumenteret grundlag og gennemføres i samarbejde med førende eksperter og organisationer på de områder, som projekterne omhandler. I 2015 anvender TrygFonden 550 millioner kroner på hundredvis af projekter, der øger trygheden lokalt, på tværs af regioner og i hele landet.