Udgivet d. 1. februar 2018Hovedpinesygeplejerske Malene Boel
De fleste har oplevet at have ondt i hovedet, men nogle mennesker er så voldsomt belastet af smerter, at det kræver behandling.

Først skal du dog finde ud af, hvilken hovedpineform, du lider af – og det kan være en udfordring, fortæller Malene Boel. Hun er sygeplejerske på Hovedpineklinikken på Regionshospitalet Viborg. 

Sundhedsmyndighederne skønner, at mere end 600.000 danskere kæmper med kronisk hovedpine, og at op mod 100.000 af dem har så mange smerter, at hverdagen føles uoverkommelig. 

- Når man lider af daglig eller hyppig hovedpine eller migræne, har det ikke kun store konsekvenser for den lidendes livskvalitet, men også for personens netværk og arbejdssituation, siger Malene Boel. 

Hun uddyber: 

- Når smerten bliver daglig eller meget hyppig bliver den invaliderende og medfører mange sygedage på arbejdspladsen, og personen må ofte trække sig fra sociale arrangementer, som medfører dårlig samvittighed og en følelse af utilstrækkelighed. 

Mange former for hovedpine

Hovedpine er ikke bare hovedpine, men kan være alt fra migræne, spændingshovedpine over klyngehovedpine til det, der kaldes Medicin Overforbrugs Hovedpine (MOH).

Karakteren af hovedpinen er afhængig af, hvilken hovedpineform man lider af, og kan f.eks. beskrives som pulserende, jagende, murende, borende, pressende. 

- Det er ofte en udfordring at finde årsagerne, og det er vigtigt at se det hele menneske, så man bl.a. får belyst arvelighed, triggere, symptomer og livsstil, siger Malene Boel. 

Udredningsarbejdet er vigtigt for at finde frem til den rette behandling, og arbejdet starter altid hos den praktiserende læge. I den proces kan det være en fordel selv at indlede en registrering omkring sin hovedpine via en hovedpinekalender. 

De, der er hårdest ramt, kan den praktiserende læge henvise til Region Midtjyllands Hovedpineklinikker i Viborg eller Aarhus. 

- Når vi ser en patient i Hovedpineklinikken første gang til en samtale, handler det meget om at lytte til patientens historie, siger Malene Boel. 

I den samtale skal patienten redegøre for et klart symptombillede og forløb af hovedpinen.

Det er bl.a. vigtigt at vide, hvornår hovedpinen startede, hvor smerten sidder, og hvilken karakter smerterne har. Derudover er det vigtigt at vide, hvor hyppigt hovedpinen forekommer, og om der har været en udvikling eller forværring af hovedpinen. 

- Vores patienter har typisk lidt af hovedpine igennem mange år. Alle de patienter vi får i klinikken, har erfaring med brug af smertestillende medicin, og virkningen eller den manglende virkning kan også give et billede af, hvilken hovedpine der er tale om, siger Malene Boel. 

Man er ifølge Malene Boel kandidat til at få hjælp her, når hovedpinen ”bliver invaliderende og fylder uacceptabelt i personens hverdag”. 

Ud over læger og sygeplejersker mønstrer klinikken et specialuddannet korps af bl.a. fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykolog. 

Lettelsen over at blive anerkendt

Malene Boel har arbejdet med patienter hærget af hovedsmerter i mange år og har i den grad forståelse for, hvordan tilstanden kan lægge ikke blot et tungt låg på personens kranie, men hele livskvaliteten. 

Der er fortsat meget tabu omkring hovedpine trods det, at så mange mennesker lider af det. 

- Hovedpine er en ’usynlig’ sygdom, og vores patienter har svært ved at forklare sig. For mange ville det være nemmere at vise en brækket arm, som er mere håndgribelig og lettere for andre at forstå. På Hovedpineklinikken anerkender vi patienternes problem, og alene dét er en kæmpe lettelse for mange af dem, siger Malene Boel.

Kilder: Sundhed.dk, m.m.

Læs også: 

Migræne og spændingshovedpine

Der findes 300 forskellige slags hovedpine. De mest udbredte er migræne og spændingshovedpine. Mange patienter er ramt af begge sygdomme.

Inden for migræne-spekteret tales om ’med eller uden aura’. Begrebet aura dækker over de forvarslinger, f.eks. synsforstyrrelser, nogle patienter fornemmer, før smerterne indtræffer for alvor. 

  • Migræne uden aura: En kraftig ensidig hovedpine, der varer fra 4-72 timer. Samtidig vil der være lys- og/eller lydoverfølsomhed og kvalme og/eller opkastning. Smerten er pulserende og forværres ved fysisk aktivitet. Migræne uden aura forekommer oftest hos kvinder og menes at være arvelig. 10% af diagnosticerede patienter har kronisk migræne.

  • Spændingshovedpine: Trykkende hovedpine i hele hovedet. Opstår ofte på begge sider af hovedet og beskrives som klemmende, trykkende, pressende. Den sidder i panden, issen eller i nakken. Mange er ramt af svimmelhed. Skyldes som regel muskelspændinger som eksempelvis kan være pga. stress og psykiske forhold. 

Læs om flere hovedpinetyper på Sundhed.dk