Udgivet d. 28. februar 2017

Foto: Helle Brandstrup Larsen

Skal – skal ikke? Mange yngre kvinder springer over, når de bliver inviteret til tjek for celleforandringer i livmoderhalsen. Men det er vigtigt at tage imod tilbuddet. For finder man forstadierne i tide, kan de behandles, inden de udvikler sig til egentlig sygdom, fortæller ledende overlæge. 

Hvert år bliver 90.000 kvinder i Region Midtjylland inviteret til undersøgelse for livmoderhalskræft. Men hver tredje dukker aldrig op. Og det er et stort problem, mener Berit Andersen, ledende overlæge på Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers. 

- Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Hvis man finder den på et tidligt stadie, kan den ofte helbredes. Men finder man den senere, er man i større risiko for ikke at overleve den. 100 kvinder dør af livmoderhalskræft i Danmark hvert år, fortæller Berit Andersen.

Sjældent kræft

Derfor har Region Midtjylland skudt kampagnen ’Tag dig tid’ i gang. Den skal få flere yngre kvinder til at sige ja til tilbuddet om screening. Når det særligt er yngre kvinder mellem 25 og 49 år, kampagnen henvender sig til, er det fordi, der er en lille overvægt af kvinder i netop denne aldersgruppe, som vælger tilbuddet fra.

- Vi tror, at mange af dem glemmer det, eller måske synes de ikke, det er relevant for dem. Der er også nogle, der ikke er helt klar over, hvad det går ud på og tror, at de får en kræftdiagnose, hvis de deltager i screeningen. Men det er faktisk meget sjældent, at man finder kræft i screeningerne. Det er næsten altid forstadierne, man finder, og dem kan man behandle, forklarer Berit Andersen og fortsætter:

- Der er også nogle, som vælger det fra, fordi de ikke kan lide at gå til gynækolog. Men de fleste siger, at det ikke var så slemt, når de har prøvet det.

Screeningen redder liv

Screeningen fanger hvert år tilfælde af celleforandringer, som har udviklet sig. De mest alvorlige tilfælde var hos dem, der ikke havde deltaget i den sidste screening. Heraf var næsten halvdelen yngre kvinder fortæller Berit Andersen:

- Det er selvfølgelig op til den enkelte at vurdere, om man vil deltage i undersøgelsen, for det er et frivilligt tilbud. Man skal blot vide, at finder man celleforandringerne tidligt, er der større chance for, at de ikke udvikler sig til kræft. Det er også vigtigt at vide, at selv om man er HPV-vaccineret, er det alligevel en god ide at blive screenet. HPV-vaccinen beskytter mod 70 procent af tilfældene af livmoderhalskræft. De sidste 30 procent skal derfor findes i screeningen.

Screening for livmoderhalskræft

En screening for livmoderhalskræft foregår enten hos din praktiserende læge eller hos en gynækolog. Lægen tager en celleprøve med en lille børste, og sender prøven til analyse.

I langt de fleste tilfælde finder man ingenting. I nogle prøver kan man finde lette celleforandringer. I de tilfælde vil man se tiden an. Finder man svære celleforandringer, udfører man et keglesnit, som fjerner det syge væv. Derpå er man rask og vil blive indkaldt til screening hvert tredje år, hvis man er mellem 23 og 49 år og hvert femte år, hvis man er mellem 50 og 64 år.

Tag dig tid

Kampagnen `Tag dig tid´ henvender sig til yngre kvinder mellem 25 og 49 år. Formålet er at huske dem på at blive undersøgt for livmoderhalskræft, da en screening nedsætter risikoen betydeligt.