Udgivet d. 16. november 2020animation_livkræft.jpg

Psykiske påvirkninger, træthed, smerter og hukommelses- og koncentrationsbesvær følger ofte med livet under og efter en kræftsygdom. Viden, gode råd og redskaber kan hjælpe patienter og pårørende.

En kræftdiagnose kommer som et hårdt slag for både patienter og pårørende. Alle får et chok, for kræft er en potentielt livstruende sygdom.

– Selvom rigtig mange bliver helbredt for sygdommen, påvirker det både kroppen og hjernen at blive kastet ud i en eksistentiel krise, forklarer Christel Højberg, som er rehabiliteringskoordinator på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

– Patienten er i fokus under behandlingen, men pårørende påvirkes i høj grad også af sygdommen, uddyber Helle Østergaard, uddannelsesansvarlig for fysioterapi og ergoterapi på Aarhus Universitetshospital.

De to fagfolk har været med til at udvikle hjemmesiden ’Livet med og efter kræft’, hvor patienter og pårørende kan få faglige forklaringer på, hvorfor de reagerer, som de gør.

De kan høre, hvordan andre patienter har oplevet sygdommens følgevirkninger, og få en stribe konkrete råd og redskaber til, hvordan udfordringerne kan tackles.

Rolleforvirring i familien

Når sygdom rammer, kan det være svært at bevare en åben og ærlig dialog i familien, fordi man ikke vil såre hinanden eller belaste hinanden yderligere.

Men der kan let opstå misforståelser og en følelse af ensomhed, hvis man undlader at sætte ord på svære tanker og følelser.

Rollerne i familien forandres ofte i forbindelse med sygdom. Den syge får måske en uvant rolle som patient og skal passes i stedet for selv at passe på andre.

Senere kan den syge opleve at blive fastholdt i patientrollen, og pårørende kan blive udmattede over deres nye roller i familien.

– Vær ærlig om de svære ting, ofte er forestillingerne værre end virkeligheden. Det kan også aflaste at få sat ord på sine tanker og lave konkrete aftaler. Og husk at holde pauser fra sygdommen og give hinanden frikvarterer, lyder nogle af de gode råd fra ’Livet med og efter kræft’.

Hjælp hukommelsen på vej

Spørgsmål om livets mening trænger sig ofte på under og efter et kræftforløb.

Mange reaktioner er helt naturlige, situationen taget i betragtning, men nogle af dem kan virke modsat det, man egentlig ønsker. Det kan være svært at tænke rationelt, og de negative tanker kan fylde det hele.

Hvis bekymringerne overskygger alt, kan det for eksempel hjælpe at tale med andre, lave mindfulness-øvelser og tænke på tre ting, der gør en glad hver dag.

Andre almindelige følgevirkninger under og efter kræft er træthed, smerter og hukommelses- og koncentrationsbesvær:

– Nogle oplever ’almindelig’ træthed, mens andre bliver ramt af udmattelse, som ikke forsvinder ved hvile og går hårdt ud over livskvaliteten. Det kan ofte lette, hvis man lærer at tilpasse sin energi til de krav, som tilværelsen stiller. Der kan også være årsager til trætheden, som man skal tale med lægen om, uddyber Christel Højberg.

Sygdom og behandling medfører ofte smerter, som der skal tages højde for. Hvordan skal smerterne behandles, og hvordan vil man leve sit liv i perioder med mange smerter?

Det er spørgsmål, man kan reflektere over og tale med sundhedsfaglige personer og familien om for at få hverdagen og det sociale liv til at fungere bedst muligt.

– Koncentrations- og hukommelsesbesvær under eller efter et kræftbehandlingsforløb kan komme bag på patienter og pårørende og skabe bekymring. Men det er en hyppig følgevirkning, der kan være konstant eller dukke op i perioder, forklarer Helle Østergaard.

Nyttige tricks kan være at skrive ting ned eller indtale dem, visualisere tingene, høre tingene og indføre faste rutiner og huskeregler.

Se mere på redskabsarket her, som du kan printe ud og hænge op.

 

Artiklen her er fra Region Midtjyllands nyhedsbrev 'Din Guide til Sundhed'. Er du ikke tilmeldt, kan du gøre det her.

Læs også:

Gode råd til livet med og efter kræft

livkræft.jpg

Få eksperternes forklaringer og lær, hvad du selv kan gøre.

Klik dig klogere på livet med og efter kræft.

Find vej: mere viden og nyttige redskaber

alternativ_behandling.jpg

Få gode råd, hvis du bl.a. overvejer alternativ behandling.

Her er nogle af de steder, som kan hjælpe dig videre.