Udgivet d. 3. april 2018Guide: Kommunikér bedre i en sygdomsramt familieAlvorlig sygdom er en livskrise, som forandrer rollerne i familien. Det kan være vanskeligt for den syge pludselig at acceptere sin svaghed, og den pårørende risikerer at slide sig selv op som omsorgsgiver.

Læs her, hvordan I kan støtte hinanden igennem den svære tid. 

Kritisk og kronisk sygdom kan slå ned i en familie, som en meteor kolliderer med en planet. Alle vilkår ændres.

Særligt 2 faktorer gør sig gældende for dynamikken i familien: 

  • Rollerne i familien ændrer sig
  • Det kan være svært at holde den åbne dialog 

Vær opmærksom på disse følelser

Der kan være modsatrettede følelser hos den syge, når hun/han skal affinde sig med rollen som svag; f.eks. irritation over, at ens nærmeste opfører sig anderledes.

Den pårørende kan også blive låst fast i en ny position som hjælper, og det kan føles vanskeligt at nå frem til et fælles fodslag midt i sorgen. 

Det er en god idé at forberede sig sammen, inden samtaler på hospitalet eller hos egen læge. På den måde kan begge parter få svar på de spørgsmål, der trænger sig på.

Der er også hjælp at hente. F.eks. på Region Midtjyllands hjemmeside ’Livet med og efter kræft’.

Hjemmesiden henvender sig til familier med kræftsyge, men principperne er almenmenneskelige og kan oveføres på andre sygdomsforløb. 

Her står bl.a. om nye roller i familien:

  • Den syge får en rolle som patient samtidig med, at han/hun skal være ægtefælle, forælder, ven og kollega. Det kan skabe en oplevelse af rolleforvirring, hvis man plejer at være den, der passer på andre, men nu er den, der skal passes på. 
  • De pårørende kan ligeledes opleve at blive udmattede over tid, fordi de ofte må påtage sig rollen som omsorgspersoner og dem, der primært har kontakten til den øvrige familie og venner. Det kan være svært at acceptere som pårørende, at man egentlig også har behov for at være den, der bliver draget omsorg for, da man ikke selv er direkte ramt af sygdommen. 
  • I sådanne tilfælde er åben og ærlig kommunikation særlig vigtigt, så vidt det er muligt. Ved at få sat ord på kan både tanker og følelser være lettere at bære, så de ikke kun fylder i ens hoved. Samtaler med de nærmeste i og uden for familien kan ligeledes lette trykket for følelserne og gøre det lettere for de nærmeste at være med i det svære.

 

Artiklen her er fra Region Midtjyllands nyhedsbrev 'Din Guide til Sundhed'. Er du ikke tilmeldt, kan du gøre det her.

Tilmeld dig Din guide til sundhed

Du kan hver måned få et nyt nummer af Din Guide til Sundhed, hvor du får gode råd om sundhed. 

Tilmeld dig her.