Udgivet d. 30. maj 2018MandPsykologerne Sabrina Guastella og Lisa Nelholt giver her 5 gode råd til dig, der er ramt at stress. 5 gode råd, som de giver til patienterne på Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning.

 1. Ned i gear og langsomt op
  - Nogle stressramte pisker fortsat rundt i højt tempo, når de bliver sygemeldt med stress. Det kan være svært at få kroppen ned i gear, men faste rutiner og forudsigelighed hjælper. En halvkedelig hverdag med ganske få programpunkter er en god kur mod galopperende stress. Bare det at skulle ud ad døren kan sætte kroppen i alarmberedskab igen, men efter et stykke tid kan man gradvist trappe op og så småt øve sig i at komme afsted igen.   

 2. Lyt til symptomerne
  - Det kan være svært at acceptere kroppens stress-signaler. Måske tænker du, at hovedpinen eller den pludselige træthed bare skal gå væk. Men prøv at følge med i symptomerne og deres udsving. De er en vejviser for dig og en god indikator for, hvad du kan overkomme.

 3. Den svære skam
  - Stress er ofte forbundet med en følelse af skyld og skam. Skam over ikke at kunne klare mosten, skyld over at lade kolleger i stikken og lade familien sejle deres egen sø. Det er komplicerede følelser, som ikke kan ordnes med et quickfix. Men der vil typisk være mange ting, der ikke er dit valg eller dit ansvar, som du alligevel har prøvet at håndtere.   

 4. Hav svar på rede hånd
  - Det kan være svært at forklare andre, hvad stress er – man forstår det måske ikke nødvendigvis selv. Nogle kan føle, at de skylder både naboer og fjerne bekendte en forklaring, og så kan de komme til at fortælle meget mere, end de har lyst til og er klar til. Det kan derfor være godt at forberede nogle standardsvar, når omgivelserne viser interesse. Fortæl for eksempel i al korthed, at du har været igennem en belastet periode og er sygemeldt, og lige nu går det lidt op og ned. 

 5. Tag en MUS med dig selv
  - En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er ikke kun forbeholdt medarbejdere og ledere. Det kan være en god ide at sætte et kryds i kalenderen og tage en MU-samtale med dig selv, når du har været tilbage på jobbet i nogle måneder efter en sygemelding med stress. Så kan du tjekke, om alt det, der er vigtigt for dig, er ok. Eller om du igen sidder til langt ud på aftenen med opgaverne og lægger al din energi i arbejdet.

Artiklen her er fra Region Midtjyllands nyhedsbrev 'Din Guide til Sundhed'. Er du ikke tilmeldt, kan du gøre det her.

Forebyg stress sammen

Stress rammer individuelt, men skal forebygges i fællesskab på arbejdspladsen, pointerer psykologerne Sabrina Guastella og Lisa Nelholt:

- Der kan være noget i organisationen, der skal justeres, hvis flere får stress af at være der. 

De siger, at det er vigtigt, at arbejdspladsen har en åben tilgang til, hvordan medarbejderne har det. At man kan tale med hinanden om symptomer på stress og sige fra, hvis arbejdskravene og ressourcerne er ude af balance.

-Det er ledelsens ansvar, men det er også noget, man kan tage en snak om med sine kolleger, sin tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Nogle arbejdspladser har også indført trivselsmakkere, som er kolleger, der støtter hinanden, fortæller psykologerne.