Publiceret d. 2. augustpsykisk_arbejdsmiljo_1200x628.jpg

Arbejdspsykologen fortæller, hvad du som medarbejder eller leder kan gøre for at forebygge og håndtere problemer med arbejdsmiljøet.

– Alle har et ansvar for det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, fastslår arbejdspsykolog David Glasscock fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Aarhus Universitet.

Det er en klar fordel at forebygge, at der opstår problemer med arbejdsmiljøet. Det kan man gøre, hvis alle har fokus på samarbejde, kommunikation og dialog – både enkeltvis og i grupper.

– Det er vigtigt, at man har tillid til hinanden og kan have en god, åben og ærlig dialog, hvor det er muligt at sige, hvad man har på hjerte. Så kan al viden komme på banen og i spil. Hvis man oplever at blive hørt, og at der handles på det, man påpeger, føler man et ansvar. Omvendt holder man måske op med at tage ansvar, hvis der ikke dialog og kontakt mellem ledelse og medarbejdere, siger arbejdspsykologen.

– Desværre er der blevet sparet en del mellemledere væk de seneste år. Det har skabt mere afstand mellem top og bund på nogle arbejdspladser, konstaterer han.

David Glasscock fremhæver vigtigheden af at søge løsninger sammen med andre. Det øger chancerne for at identificere et problem og gribe ind, før det vokser sig stort.

Han gør opmærksom på, at man godt kan opleve problemer lokalt, hvor løsningen måske ikke er lokal, fordi problemerne stammer fra et andet sted, fx en naboafdeling. Så må man udvide sin søgen efter løsninger til samarbejdspartnerne.

Et stærkt ledelsesmæssigt fokus på det psykiske arbejdsmiljø gør en afgørende forskel. Gevinsten er gladere og mere engagerede medarbejdere, færre fejl, mere effektivitet og en attraktiv arbejdsplads, fremhæver David Glasscock og understreger, at det er vigtigt, at ledelsen kommunikerer klart.

Arbejdspsykologen har en række råd til, hvordan henholdsvis medarbejdere og ledere kan være med til at forebygge og løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø:

Tre trin til handling som medarbejder

Som medarbejder kan du især være opmærksom på tre punkter:

  1. Reflektér over, hvad der foregår. Hvis du er mere træt og kort for hovedet, så overvej, hvorfor du har det sådan. Er der nogle konkrete problemer? Er du fx bange for ændringer eller for at havne på et sidespor? Tænk over det eller tal med andre om det – fx et familiemedlem, en ven, en god kollega eller din tillidsrepræsentant. Lad være med kun at fokusere på arbejdsopgaverne –mærk også efter, hvordan du selv har det.

  2. Anerkend dine egne følelser og behov, for så kan du handle.

  3. Handling: Deltag mere i dialogen i stedet for at være passiv og indesluttet. Vær mere åben over for dine kolleger. Vær så konkret som mulig og fortæl, hvad der er af konkrete problemer, og hvordan de påvirker dig. Kom gerne med egne løsningsforslag. Hvis du mangler information om, hvad der foregår, så prøv selv at opsøge informationerne.

Syv punkter til handling som leder

  1. Som leder skal du være opmærksom på at skabe gode samarbejdsrelationer og ikke kun udstikke retningslinjer.

  2. Hav blik for at skabe tid og rum til diskussioner og dialog. Det bliver ofte sparet væk. Deltag aktivt i dialogen med medarbejderne. Vær lyttende og anerkendende.

  3. Skab plads til forskellighed, men vær aktiv i forhold til konflikter. Det kræver nærvær fra ledelsen at undgå konflikter og intriger.

  4. Sørg for, at der er en klar ansvars- og rollefordeling på arbejdspladsen.

  5. Understøt behovet for at lære nyt – bl.a. med løbende uddannelse og kompetenceudvikling, men også med fokus på intern udvikling og sociale kompetencer.

  6. Træf beslutninger, hvor processerne er så gennemskuelige som muligt for medarbejderne, og handlinger ikke kommer ikke bag på dem. Sørg for klar og tydelig information - i god tid.

  7. Tænk det psykiske arbejdsmiljø ind i samtlige processer – fx før, under og efter forandringer på arbejdspladsen.

Læs også:

10 tegn på, at det psykiske arbejdsmiljø skranter

Artiklen her er fra Region Midtjyllands nyhedsbrev 'Din Guide til Sundhed'. Er du ikke tilmeldt, kan du gøre det her.