Regionsrådet har besluttet 10 politiske sigtelinjer, der har til formål at skabe en bæredygtig og langsigtet retning for drift og udvikling af Region Midtjylland, både for regionens borgere og for de regionale arbejdspladser.

 

Herudover skal sigtelinjerne på kort og langt sigt balancere de politiske ambitioner og visioner med regionens potentiale, udfordringer og med de ressourcemæssige realiteter.

 

Endelig skal sigtelinjerne give retning til prioriteringer og beslutninger i forhold til at realisere målbillederne for Region Midtjylland.

 

Tryk på + for at folde sigelinjerne ud.

 

1. Et sundhedsvæsen på patientens præmisser

2. Tryghed - er både nærhed og specialisering

3. Et stærkt universitetshospital i højeste internationale klasse

4. Sammen om borgernes sundhed

5. En region i balance

6. Øget anvendelse af teknologi og digitalisering

7. En arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde

8. Region Midtjylland går forrest i bæredygtig udvikling og grøn omstilling

9. En region med et levende kulturliv

10. Region Midtjylland i sundt samspil med den private sektor

Baggrund for sigtelinjerne