Det er vigtigt at borgerne ved, at de fremover kan modtage indkaldelser digitalt, så de ikke overser vigtig post fra hospitalet. Myndighederne har en skærpet informationspligt, hvor borgerne skal gøres opmærksomme på, at vi går fra papirpost til digital post.
 

Informationskampagne

I løbet af 2014 blev borgerne informeret i et husstandsomdlet brev, i annoncer ugeaviser og dagblade, på facebook, tv-spots, inforskærme og i presse. Derudover blev der udarbejdet postkort og plakater samt en powerpoint til information af patienter i venteværelser mv.

I efteråret 2014 blev der gennemført to kampagner i samarbejde med kommuner i Region Midtjylland en film og kampagne rettet mod unge og en film og kampagne om #Digitaltsammenhold.

Ved borgerens første modtagelse af Digtial Post fra Region Midtjylland, blev der sendt et papirbrev om, at der var Digital Post. Dette skete i en overgangsperiode frem til 1.marts 2015.

Der blev desuden udarbejdet materiale i form af plakater og postkort til fx venteværelser.

Kommunikation om Digital Post

Der er udarbejdet materiale som kan downloades. Materialet kan udleveres til borgere eller hænges op i venteværelset. Postkort og plakater kan bestilles i trykt format. 

Plakat om Digital Post_ A4 (PDF) 

Plakat om Digital Post_A3 (PDF)

Postkort om Digital Post (PDF)

Har man behov for yderligere materiale om Digital Post eller spørgsmål, kan man kontakte koncernkommunikation@stab.rm.dk.

 

Kampagne fra borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en del kampagnemateriale og foldere og opdaterer løbende materialet. Se materialet på borger.dk.

Se kampagnemateriale fra borger.dk
Budskaber om Digital Post fra Digitaliseringsstyrelsen