1.november 2014 blev det obligatorisk for alle borgere over 15 år at modtage Digital Post fra det offentlige. Kun hvis borgeren er blevet fritaget, modtager de ikke Digital Post. 

Digital Post kan give anledning til spørgsmål fra patienter og pårørende. Du skal ikke kunne svare på detaljerede spørgsmål om Digital Post. Mange gange vil den bedste hjælp være at henvise patienten til mere hjælp. 

Hvor kan borgerne få hjælp til Digital Post?


Borgere kan få hjælp til Digital Post

  • på www.borger.dk
  • på biblioteker og hos borgerservice i deres kommune
  • hos Den Digitale Hotline, der yder hjælp til digital selvbetjening, fx til at logge på eller bestille NemID, telefon 70 20 00 00.

Den Digitale Hotline er et samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner. Telefonen besvares af medarbejdere fra kommunernes borgerservice.

Borgeren skal tjekke sin digitale post

Det er vigtigt, at borgeren husker at tjekke sin digitale post. Posten kan læses ved at logge ind med NemID på enten borger.dk eller i e-Boks

Det er vigtigt at gøre patienterne opmærksomme på, at de fremover kan modtage indkaldelser digitalt, så de ikke overser vigtig post fra hospitalet.

Hvis borgeren ikke har NemID, kan den bestilles på borger.dk eller hos borgerservice i borgerens hjemkommune.

Hvad er Digital Post?

Digital Post er en personlig og sikker postkasse, hvor borgeren kan modtage post og sende post til det offentlige. Borgeren kan læse sin digitale post på www.e-Boks.dk eller www.borger.dk.

Når borgeren får en indkaldelse i sin digitale postkasse, er Region Midtjylland og ikke hospitalet, afsender. Borgeren kan opgive en e-mailadresse i Digital Post på borger.dk eller e-Boks.dk og få besked, når der er ny post.

Hvem får Digital Post?

Borgeren får post fra hospitalerne digitalt, hvis de er tilmeldt Digital Post fra det offentlige. Alle borgere, der er fyldt 15 år, modtager Digital Post fra det offentlige, medmindre de er blevet fritaget. 

Er man under 15 år eller i øvrigt fritaget for Digital Post bliver brevene printet via fjernprint og sendt i en kuvert via normal post.

Fritagelse og læseadgang?

Hvis borgeren ikke har mulighed for at bruge Digital Post, kan borgeren give læseadgang til andre eller blive fritaget. Der er en række kriterier for fritagelse. Det er borgerservice i kommunerne, der skal vurdere, om der kan gives dispensation. 


Fritagelse foregår ved fremmøde i kommunens borgerservicecenter. Hvis man ikke selv kan møde op, kan man få andre til at fritage sig ved hjælp af fuldmagt. Kontakt Borgerservice for hjælp, hvis borgeren ikke selv kan møde op eller få en til at møde op med fuldmagt.

Læs mere om fritagelse og læseadgang. 

Læs folder "Muligheder for dig der har det svært med det digitale"

Hvordan får borgeren besked om Digital Post?

Borgeren kan opgive en e-mailadresse eller et mobilnummer i Digital Post på borger.dk eller e-Boks og få besked, når der er ny post.

Hvis borgeren ikke er fritaget og aldrig har være logget ind i Digital Post, vil borgeren modtage et papirbrev, første gang borgeren får Digital Post fra det offentlige. Brevet fortæller, at der ligger Digital Post og venter på at blive læst.  

Sendes alle breve digitalt?

Hospitalerne indfører gradvist Digital Post og ikke alt sendes digitalt:

  • Nogle indkaldelser sendes sammen med et prøveglas eller et spørgeskema og sendes derfor ikke digitalt. 
  • Breve til personer, som er fritaget eller personer under 15 år, sendes ikke digitalt.

Patienten skal derfor også holde øje med sin almindelige postkasse, da det endnu ikke er alle breve, som sendes digitalt.

Hvordan informeres borgerne?

Det er vigtigt at borgerne ved, at de fremover kan modtage indkaldelser digitalt, så de ikke overser vigtig post fra hospitalet. I løbet af 2014, hvor overgangen til Digital Post fra det offentlige fandt sted, blev borgerne informeret i et husstandsomdelt brev, i annoncer ugeaviser og dagblade, på facebook, tv-spots, infoskærme og i pressen. 

Hvor får jeg mere at vide?

På www.borger.dk er der generel information om Digital Post og svar på de en lang række spørgsmål.

Har du brug for information og hjælp om kommunikation, er du velkommen til at kontakte Anja Amdisen, Koncern Kommunikation, mail: Anja.amdisen@stab.rm.dk