Digitalisering går ud på at se muligheder og bruge potentialet i teknologien. En app kan hjælpe en patient til at mestre sin sygdom. En overbliksskærm kan hjælpe det kliniske personale med at komme lettere gennem arbejdet. En softwarerobot kan håndtere fakturaer. Der ligger et kæmpe potentiale i digitaliseringen. 

I Region Midtjylland arbejder vi efter, at digitalisering skal gøre det nemmere at være borger og patient, og nemmere at være ansat.

Digitalisering handler også om samarbejde og samskabelse. Både internt i Region Midtjylland og med andre parter i sundhedsvæsenet, leverandører, borgere, pårørende etc. De digitale muligheder er en stor drivkraft i at forandre og forbedre sundhedsvæsenet.

Her på siden har vi samlet info om, hvordan vi arbejder med digitalisering i Region Midtjylland.

Eksterne sider

www.iwdk.dk Internet Week Denmark 7.-12. maj 2019

www.digi-s.dk digitale kompetencer i sundhedsvæsenet

www.offdig.dk spændende oplæg fra konferencen offentlig digitalisering 2019

www.kommunernes-teknologispring.dk et overblik over potentialet i teknologi i kommunerne

www.os2.eu OS2 er et offentligt digitaliseringsfællesskab. Vandt digitaliseringsprisen 2019.

Teknologipagt mellem regeringen, kommunerne og regionerne.

Revideret 10-05-2019