Regionsdirektør Pernille Blach Hansen

  Pernille Blach Hansen
  (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Pernille Blach Hansen er regionsdirektør og har det overordnede ansvar for Region Midtjylland som koncern.

Regionsdirektøren har derudover særligt ledelsesansvar for praksisområdet og kommunesamarbejdet samt Regional Udvikling. Det vil sige arbejdet med den regionale udviklingsstrategi og bl.a. den del af regionens opgaver, der vedrører kollektiv trafik, internationale forhold, innovation og forskning, kultur, landdistriktsudvikling samt jordforurening og råstoffer.

Desuden har Regionsdirektøren særligt ansvar for følgende stabsområder: Regionssekretariat, Koncern Kommunikation, Koncern HR og Koncernøkonomi.

Tlf. 7841 0020 / 4026 8056
Pernille.Blach.Hansen@stab.rm.dk

Sekretær for Pernille Blach Hansen:
Ulla Pedersen, tlf. 7841 0021
Ulla.pedersen@stab.rm.dk

Koncerndirektør Ole Thomsen
Gå til stort billede af Koncerndirektør Ole Thomsen

    (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Ole Thomsen er koncerndirektør med særligt ansvar for sundhedsområdet. Koncerndirektøren har således ansvaret for regionens somatiske hospitaler, der er organiseret i fem enheder. Samtidig har koncerndirektøren ansvar for Psykiatri og Social.
 
Endvidere har koncerndirektøren ansvaret for IT, præhospital- og beredskabsområdet samt kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet. Han har også ansvaret for Hospitalsapoteket, Sundhedsplanlægning samt Indkøb og Medicoteknik

 

Tlf. 7841 0040 / 2146 9807
Ole.Thomsen@stab.rm.dk

 

Sekretær for Ole Thomsen:
Hanne Paag, tlf. 7841 0041
Hanne.Paag@stab.rm.dk

Koncerndirektør (pt. vakant)

silhuet_hun.png

Stillingen opslås i efteråret 2019 – forventes besat  januar 2020.