Direktionen udgør den øverste administrative ledelse. Direktionen består pr. 1. februar 2023 af regionsdirektør Pernille Blach Hansen, koncerndirektør Anders Kjærulff,  koncerndirektør Helene Bilsted Probst og koncerndirektør Poul Michaelsen.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen

  Portræt Pernille Blach Hansen
  (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Pernille Blach Hansen har det overordnede ansvar for Region Midtjylland som koncern. Desuden har direktøren ansvaret for Regionssekretariatet, Koncern Kommunikation og Koncernøkonomi.

Tlf. 7841 0020 / 4026 8056
Pernille.Blach.Hansen@stab.rm.dk

Sekretær for Pernille Blach Hansen:
Hanne Rosendahl, tlf. 7841 0021 
hanne.holdgaard.rosendahl@stab.rm.dk

Koncerndirektør Anders Kjærulff


  Portræt af Anders Kjærulff

  (Tryk for hente billedet i høj opløsning)

Anders Kjærulff har ansvaret for Socialområdet, Regional Udvikling, HR samt Indkøb og Medicoteknik

Tlf. 7841 0050 / 2016 7347
ANDKJU@rm.dk

Sekretær for Anders Kjærulff:
Bente Fischer, tlf. 7841 0051
Bente.Fischer@stab.rm.dk

Koncerndirektør Helene Bilsted Probst  Portræt Helene Bilsted Probst

  (Tryk for hente billedet i høj opløsning)

Helene Bilsted Probst har sammen med Poul Michaelsen ansvaret for de somatiske hospitaler, Præhospitalet og Psykiatrien. Desuden har hun ansvaret for Koncern Kvalitet og Hospitalsapoteket. 

Tlf. 9351 8508
Heprob@rm.dk

Sekretær for Helene Bilsted Probst:
Hanne Paag, tlf. 7841 0041
Hanne.paag@stab.rm.dk

Koncerndirektør Poul Michaelsen  Portræt Poul Michaelsen

  (Tryk for hente billedet i høj opløsning)

Poul Michaelsen har sammen med Helene Bilsted Probst ansvaret for de somatiske hospitaler, Præhospitalet og Psykiatrien. Desuden har han ansvaret for Sundhedsplanlægning og It.

Tlf. 2137 5007
Poumic@rm.dk

Sekretær for Poul Michaelsen:
Hanne Paag, tlf. 7841 0041
Hanne.paag@stab.rm.dk