Slobodan izbor bolnice

U Danskoj je slobodan izbor bolnice. To znači da ti možeš slobodno birati izmeñu svih državnih bolnica u celoj zemlji i ponekih privatnih specijalnih bolnica.

Ukoliko želiš da iskoristiš pravo slobodnog izbora bolnice, treba da se obratiš odeljenju na koje si upućen-a. Odeljenje može da ti da savet, i ti možeš da ih zamoliš da pošalju tvoje papire u drugu bolnicu u kojoj ti želiš da se lečiš.

Ukoliko koristiš pravo slobodnog izbora bolnice, bila bi dobra ideja da bolnicu izabereš pre nego što se ižvrši preliminirani (pripremni) pregled. Moguće je da nova bolnica želi sama da izvrši preliminarni (pripremni) pregled.

Ukoliko si primljen-a na bolničko lečnje hitno i ambulantnim prevozom a bez uputa lekara, ambulantno vozilo će te odvesti u najbližu bolnicu. Posle pregleda u bolnici ti se možeš opredeliti za neku drugu državnu bolnicu. U tom slučaju ti samo treba da obezbediš transport.

Prošireni slobodan izbor bolnice

Prošireni slobodan izbor bolnice znači da svi pacijenti mogu obaviti dijagnostički pregled ili lečenje u privatnoj bolnici, ako Region ne može da ponudi pregled ili uspostavljanje dijagnoze u roku od 1 meseca. Tri uslova treba da budu ispunjena:

 • Treba da imaš uput za državnu bolnicu.
 • Privatna bolnica može da ponudi brže lečenje nego što je Region u mogućnosti za to.
 • Postoji dogovor izmeñu Regiona i privane bolnice o lečenju.

Prošireni slobodan izbor bolnice takñe se može koristiti kada se datum za hirurško lečenje promeni ili otkaže. Ova mogućnost postoji bez obzira da li bolnica može da ponudi novi datum pre ili bliže prvobitno utvrñenom datumu.

U pozivnom pismu bićeš obavešten-a o tvojim mogućnostima o slobodnom izboru i o proširenom izboru bolnica. Ti se možeš obratiti Patientkontoret (Kancelariji za pacijente) u vezi sa mogućnostima korišćenja proširenog slobodanog izbora bolnice.

Gde se slobolni pršireni izbor bolnice NE može koristiti?

Slobodni izbor bolnice se ne može koristiti ukoliko tri prethodno navedena uslova nisu ispunjena. Prošireni slobodni izbor bolnice takoñe ne važi ako je uput za:

 • Transplantaciju organa
 • Sterilizacija
 • Lečenje fertiliteta (oploñavanja)
 • Ponovno lečenje fertiliteta (oploñvanja)
 • Lečenje koja podrazumeva odreñivanje/ugrañivanje slušnih aparata
 • Kozmetičko lečenje
 • Operacija promene pola
 • Boravak u rekreacionom centru

Prevoz/transport

Ukoliko koristiš slobodni ili prošireni izbor bolnice, ti sam-a obezbeñuješ prevoz/transport. Postoji mogućnost dotacije onog dela troškova prevoza koji odgovara ceni koju je Region Midtjylland dužan da plati za lečenje obavljeno u bolnici, u koju bi Region Midtjylland poslao tvoj uput.

Ukoliko imaš pitanja oko prevoza/transporta treba da se obratiš kancelariji za transport.

Druge mogućnosti kada se radi o bolestima raka opasnim po život i nekim srčanim bolestima

Ukoliko boluješ od raka opasnog po život ili bliže odreñene bolesti srca, onda imaš pravo i na slobodni i prošireni izbor bolnice. Pored toga postoji pravo na lečenje po posebnim pravilima o maksimalnom vremenu čekanja. Dobićeš više obaveštenja u Patientkontoret (kancelariji za pacijente) i brošuri “maksimale ventetider for kræftsygdomme og visse hjertesygdomme” (maksimalno vreme čekanja za bolesti raka i neke bolesti srca). Brošura se nalazi na web stranici www.sundhed.dk, i napisana je na danskom jeziku.

 

Patientkontoret
August 2018
Valg af sygehus