Kao pacijent odlučuješ samostalno da li će ponuda za pregled ili lečenje započeti. Svoju saglasnost daješ na osnovu informacija koje si dobio-la.
Ti uvek možeš povući svoju saglasnost za lečenje.

U većini slučajeva smatra se da si ti saglasan-a sa lečenjem,osim ako izjaviš da to ne želiš. U slučaju lečenja u dužem vremenskom periodu, ti u svako doba možeš zahtevati da se prestane sa lečenjem.

Pacijenti ispod 18 godina

Ti imaš pravo da samostalno odlučuješ i daješ svoju saglasnost od napunjenih 15 godina života. Ukoliko si između 15 i 17 godina, onda možeš samostalno da dajes pristanak za lečenje. S obzirom da si maloletan-a i još uvek pod starateljstvom roditelja, neophodno je da on-a/oni koji ima-ju starateljsko pravo takođe budu informisani i uključeni u tvoju odluku.

Ukoliko postoje neslaganja mišljenja, u tom slučaju ti donosiš odluku. Ako zdravstveni radnik proceni, da ti nisi dovoljno zreo da sagledaš posledice, onda on-a/oni koji imaju starateljsko pravo, treba da daju saglasnost.

Ukoliko si ti ispod 15 godina, saglasnost će dati nosilac starateljskog prava.

Trajno nesposoban-na

Za pacijenta koji nije u stanju da sam da saglasnost, najbliži član porodice ili staratelj daje saglasnost.

Akutno lečenje

Ukoliko se nalaziš u situaciji opasnoj po život i hitno ti je potrebno lečenje, ali nisi u mogućnosti da daš saglasnost, bićeš lečen bez date saglasnosti. Na primer, ako se nalaziš u nesvensom stanju.

Samoodlučivanje u posebnim situacijama

Zakon o zdravstvu sadrži nekoliko pravila u kojima pacijent ima pravo samoodlučivanja u situacijam koje mogu dovesti do smrti.

To važi u sledećim situacijjama:

  • Štrajk glađu
  • Odbijanje primanja transfuzije krvi
  • Lečenje smrtno obolelih

 

Patientkontoret
Januar 2011
Din ret til selv at bestemme