Dobar tok lečenja gradi se na obostranom poverenju

Kao pacijent imaš pravo informisanja o svom zdravstvenom stanju i o mogućnostima lečenja, ako imaš punih 15 godina.

Ako je pacijent ispod 15 godina, onda on-a/oni koji imaju starateljsko pravo nad pacijentom, biće informisani. Dete treba da bude uključeno u tok lečenja ukoliko je moguće da samo razume situaciju lečenja.

Kao pacijent treba budeš informisan-a o:

  • dijagnozi
  • mogućnosti lečenja – koje mogućnosti postoje
  • riziku i kontraindikacijama – do kojih može doći prilikom pregleda ili lečenja
  • ako lečenje predstavlja očigledni rizik za teže kontraindikacije i komplikacije, treba više i detaljnije informisati nego kod manjih, rutiniranih i bezopasnih intervencija
  • posledice – ako ti ne želiš lečenje
  • tok lečenja i rezultati lečenja

Kao pacijent imaš pravo da ne želiš informacije o svom zdravstvenom stanju i mogućnostima za lečenje. Isto tako i o riziku mogućih komplikacija i kontraindikacija.

Ukoliko ti ne želiš da znaš rezultate pregleda/lečenja, osoblje će poštovati tvoju želju.

 

Patientkontoret
Januar 2011
Din ret til information