Region Midtjylland støtter forskning inden for sundhedsområdet via:

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland, der gennemføres på eller i samarbejdet med ét eller flere af Region Midtjyllands hospitaler.
Forskningsfondens formål er at bidrage til, at sundhedsområdet i Region Midtjylland udvikles på et højt internationalt niveau.

Region Midtjyllands Praksisforskningsfond

Region Midtjyllands Praksisforskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for praksissektoren i Region Midtjylland.
Forskningen skal bidrage til at forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i Region Midtjylland løbende udvikles på et højt niveau.

Folkesundhed i Midten

Folkesundhed i Midten yder økonomiske støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til parterne i samarbejdskonstruktionen.
Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal bidrage til følgende formål:

  • at sikre, at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages på et højt fagligt niveau
  • at opruste kommunerne og regionen til i fællesskab at tiltrække nationale forsknings- og udviklingsmidler i samarbejde med faglige miljøer
  • at udvikle et strategisk samarbejde med Aarhus Universitet

Psykiatriens forskningsfond

Psykiatriens forskningsfond yder støtte til korte stipendier (1 – 3 måneder) til projekter forankret i psykiatrien. Formålet skal være færdiggørelse af en artikel eller forskningsprotokol.