Region Midtjyllands aftaleindgåelse af køb af varer og tjenesteydelser skal foregå via Indkøb & Medicoteknik jf. regionen indkøbs- og udbudspolitik. Endvidere skal kontakt til leverandører koordineres med Indkøb & Medicoteknik, så udbud eller aftaler ikke bliver kompromitteret.

Vi kan hjælpe med:

Juridisk rådgivning

 • Innovative projekter eller partnerskaber,
 • OPI-kontrakter og samarbejder
 • Innovationspartnerskaber (selvstændig udbudsform)
 • Afvejning af, om man overhovedet behøver gennemføre udbud. Der er nogle undtagelser ved forskning, udvikling og innovation
 • Udbudsjura

Regionens leverandører

 • Kontakter til samtlige leverandører, der er indgået aftaler med
 • I&M skal kontaktes, hvis udviklingen af ideen/løsningen skal ske i samarbejde med en privat part, og der derfor bør indarbejdes noget om det i den initiale samarbejdsaftale med den private part.
 • Hvis der skal udvikles, og eller der skal indkøbes produkter kontaktes I&M for afklaring af, om regionen allerede har indgået aftale med privat part om køb af tilsvarende produkt.
 • Koordinere samarbejde med leverandører
 • Har category managers og medicotekniske rådgivere, der har specialviden om en række kliniske og ikke kliniske produkter

Medicoteknik

 • Medicoteknisk rådgivning
 • Rådgivning om medicoteknisk service
 • Deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter

Bæredygtighed

 • Rådgivning om bæredygtighed, herunder krav til produkter
 • Sparring og løsningsdesign i forhold til cirkulær økonomi (levetidsforlængelse, genbrug, genanvendelse mv.)
 • Analyser

I øvrigt

 • Tæt kontakt til medicoindustrien
 • Kontakter til relevante brugere på hospitalerne af konkrete produkter og udstyr

 

Som koncerndækkende afdeling har Indkøb & Medicoteknik det regionale ansvar for udbud og aftaleindgåelse på alle områder undtagen byggeri og medicin. Dette indebærer særlige kompetencer inden for udbudsjura og –teknik, konkurrenceudsættelse af varer og tjenesteydelser samt controlling af aftaler med private leverandører. Afdelingen har desuden ansvaret for regionens varelogistik samt det medicotekniske fagområde. Sidstnævnte omfatter udbud, anskaffelser, service, vedligehold mv.

Grundlaget herfor er, at Indkøb & Medicoteknik har stærke miljøer med en bredde, der til enhver tid sikrer et fagligt højt niveau, inklusiv viden om innovation og bæredygtighed.

Indkøb & Medicoteknik ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Afdelingen består i alt af ca. 165 årsværk. Afdelingen er opdelt i 4 sektioner, der hver ledes af en kontorchef.

 

Kontakt Indkøb & Medicoteknik

 

Chris Obionu
Konsulent

Tlf.: 3068 7096
E-mail: chris.obionu@stab.rm.dk
Information om Indkøb & Medicoteknik

Kontakt Indkøb & Medcoteknik

 

Charlotte Toftgård NielsenCharlotte Toftgård Nielsen
Kontorchef

Tlf.: 2464 3447
E-mail: charlotte.toftgaard@stab.rm.dk