5919__Strategisk ramme, samarbejde og netværk.png

Du kan hente konsulenthjælp til dit innovations- og forbedringsarbejde hos Koncern HR, Udvikling, Defactum og hos Kvalitet og Lægemidler.

Læs mere her: