Når du har en idé til noget digital udvikling, er der forskellige måder, du kan få hjælp på hos it-afdelingen. Det afhænger blandt andet lidt af, hvor langt du er med din idé og hvad den handler om. Er det for eksempel en simpel app, du kunne tænke dig? Eller er det noget, der også skal gribe ind i de eksisterende systemer, I allerede bruger? Eller måske en blanding? Er løsningen til patienter eller til personale, eller til begge dele?

Du kan kontakte forskellige teams og kontaktpersoner i It:

  • Vælg DIAS-teamet hvis du har tanker om fx at få udviklet en ny app-løsning fra bunden af.
  • Vælg Center for Telemedicin hvis din ide handler om behandling af patienter i eget hjem.
  • Vælg It-produkter hvis din nye digitale idé skal gribe ind i jeres eksisterende systemer og programmer.
  • Vælg Arkitektur og design hvis du vil have hjælp til at afklare behovet for nye it-løsninger.
  • Vælg BI-kontoret hvis du står med et behov for dataanalyse, dataudtræk, datavisualisering og rapportering fra eksisterende systemer.

I praksis samarbejder afdelingerne naturligvis om udvikling af nye løsninger. Vi tilbyder blot flere indgange for dig som bruger, alt efter hvad dit behov er nu og her.

DIAS: En platform til digitale løsninger

Center for Telemedicin: Behandling af patienter i hjemmet eller nærområdet

It-produkter: Vi digitaliserer arbejdsgange

Arkitektur og design: Vi finder sammenhæng mellem ønsker og behov

BI-kontoret: Vi leverer data

Kontakt via intranettet eventuelt de kundeansvarlige på hospitalerne eller henvend dig til ServiceDesk, hvis du har brug for mere rådgivning til, hvordan du kommer videre med din ide.