1. Viljen og hjælpen skal være synlig

  • Viljen til at prioritere innovation skal findes blandt alle ledere, og det skal løbende kommunikeres til medarbejderne, at der støttes op om innovation.
  • Hjælpen skal være der. Om det er teknisk, administrativ eller noget helt andet, så har innovationsprojekter brug for hjælp og støtte til udvikling og implementering.
  • Synlig betyder, at lokale innovationsressourcer - støttet af stabene og de fælles funktioner - skal være tæt på klinikken. Det skal være tydeligt, hvor medarbejderne går hen for at finde støtte - og den enkelte leder skal klædes på til opgaven.

2. Resultater skabes og ressourcer findes i partnerskaber

  • Resultater kan være produkter, services eller nye virksomheder, men det kan også være nye samarbejdsformer eller arbejdsformer. Uanset håndgribeligheden bidrager resultaterne af innovation til værdi for patienter og medarbejdere i form af f.eks. højere kvalitet, bedre forløb eller mere sundhed for pengene.
  • Ressourcer kan være tid, viden og kapital, der bidrager til finansiering af en indsats. Det kan også være indtjening fra immaterielle rettigheder, der geninvesteres i nye indsatser.
  • Partnerskaber understreger ønsket om synergi mellem flere aktører. Samarbejdet med virksomheder og fonde skal udvikles, så der skabes værdi på flere bundlinjer. Samtidig inviteres til et bredt samarbejde i hele økosystemet om at samskabe forudsætningerne for det gode liv.

3. Digitalisering og data skal være med til at skabe fremtidens sundhedsvæsen

  • Digitalisering er med til at skabe nye processer og løsninger, der gør det nemmere at være medarbejder, patient og borger. Data skal bidrage til, at nye idéer og handlinger opstår, samt at give indsigt i, hvilke løsninger, der skaber værdi.
  • Fremtidens digitale og databaserede sundhedsvæsen bidrager til, at Region Midtjylland fremmer sundhed til gavn for borgerne – både under, efter og uden sygdom.

 

Læs Region Midtjyllands Strategi for Sundhedsinnovation 

eller læs Region Midtjyllands Strategi for Sundhedsinnovation i en webtilgængelig udgave