1. Proaktiv innovationsledelse

Mere innovation med vilje kræver, at lederne går forrest. Innovationsledelse skal bidrage til en kultur, som understøtter udvikling, skalering og implementering af nye løsninger, som bygger videre på forbedrings- og forskningsarbejdet. Samtidig vil ledelsen systematisere arbejdet med innovation, så potentialer for gevinster hurtigt kan afklares, så ressourcerne prioriteres på en effektiv måde.

2. Effektiv innovationsstøtte

Det skal være nemmere at få hurtig og systematisk hjælp til innovation. Samtidig skal faglige og innovative styrker synliggøres og stilles til rådighed for samarbejdspartnere i økosystemet for at indfri potentialet for nye innovative løsninger.

3. Flere innovative partnerskaber

Der skal arbejdes i partnerskaber på at skabe flere innovative projekter, som løser sundhedsvæsenets udfordringer. Derudover styrkes kommunikationsindsatsen, så der skabes synlighed om successer og muligheder på innovationsområdet.

 

Link til Region Midtjyllands Strategi for Sundhedsinnovation