Regionen lovligt set

Regionen oprettes under en særskilt lov om regioner. Regionen hører ikke under den kommunale styrelseslov, som amter og kommuner tidligere gjorde. Det betyder, at regionen hat et forretningsstyre i stedet for et udvalgsstyre, som amter og kommuner havde førhen. Regionen har mulighed for at gøre brug af dialogfora og forskellige midlertidige udvalg og mulighed for at sidde med i forskellige bestyrelser og institutioner.