Der er 19 kommuner i Region Midtjylland.

 

Find kontaktoplysninger på alle 19 kommuner her


Kommunalreform og fordeling af opgaver
I forbindelse med kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne blev opgavefordelingen i det offentlige i korte træk sådan at: 

  • Kommunerne fået ansvaret for at løse de fleste offentlige serviceydelser
  • Regionerne har fået ansvar for sundhedsvæsenet og behandlingspsykiatrien, regional udvikling samt drift af nogle sociale institutioner som sine primære opgaver.
  • Staten har fået opgaver med miljøovervågning, naturgenopretning, miljøtunge virksomheder, veje og jordbrugskommissioner m.v.
  • Desuden er en række amtslige undervisnings-institutioner, fx gymnasierne, overgået til statsligt selveje.


Staten (herunder statslige centre)

Hvor sker det nu?