Indkøb & Medicoteknik er i Region Midtjyllands organisationsplan en fællesfunktion placeret i velfærdssporet og løser fra denne position opgaver for hele regionen. Afdelingen er ledet af en vicedirektør, som har ansvaret for Indkøb & Medicotekniks 4 sektioner: