Staben varetager generelle sagsbehandlings-/analyseopgaver, herunder udarbejdelse af dagsordenspunkter til det politiske og administrative niveau i regionen. Staben er ansvarlig for de administrative funktioner internt i I&M, herunder ledelsesbetjening og HR-opgaver, samt for den eksterne kommunikation.

Staben varetager opgaver inden for data, digitalisering, økonomi og regnskab. Herunder afdelingsbudgettet for I&M samt økonomistyring af anlægsmidler til medicoteknik. Staben er ansvarlig for opgaver i forhold til afdelingens kildesystemer samt tilrettelæggelse af data for udarbejdelse af rapporter i regionens BI-portal. Herudover udarbejdes opgørelser over bl.a. indkøbsbesparelser, omkostninger til service af medicoteknisk udstyr samt andre analyseopgaver.