Strategisk Indkøb udbyder og indgår regionale, fællesregionale og tværoffentlige indkøbsaftaler på alle varer og tjenesteydelser i regionen (ekskl. medicin og byggeri). Derudover varetager sektionen udbudsjuridisk rådgivning samt udbuds- og indkøbsteknisk rådgivning, herunder hvilke områder der bør konkurrenceudsættes.

Desuden er sektionen ansvarlig for kontraktstyring af samtlige indkøbsaftaler samt vedligeholdelse og drift af aftaler.