Region Midtjylland arbejder tæt op af de nationale målsætninger på indkøbsområdet, hvilket afspejler sig i strategien for området. De nationale målsætninger er besluttet af de fem regioner i fællesskab i regi af Danske Regioner. Udover en udmøntning af de nationale målsætninger, er der i denne strategi ligeledes elementer fra Region Midtjyllands spareplan for 2015-19.

Læs Strategi for indkøbs- og udbudsområdet.