Udbuddet er annulleret, den 11. september 2015

Udbuddet vil snarest blive genudbudt


Region Midtjylland udbyder indkøb, montering og installation af hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).

Der udbydes i alt 1 delaftale, som er gældende for både Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse. 

Det forventede indkøb på rammeaftalen er angivet i kontraktbilag 2 med forventet levering i henhold til tidsplanen for byggeriet angivet i Kontraktbilag 3. 

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer. 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

EU-udbud 2015/S 155-285477:

Spørgsmål og svar pr. 4. september 2015:


  • Publiceret: 13.08.2015.
  • Revideret: 11.09.2015.