Udbuddet er annulleret, den 7. december 2015


I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup skal udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2014 til 2. kv. 2015. 


Byggeriet opføres i 3 etaper:

  • Etape 1 udgør ca. 104.500 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 2 udgør ca. 15.000 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 3 udgør ca. 30.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 8.000 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E01 og dækker sprinkling i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af sprinkling i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som
funktionsudbud.

EU-udbud 2014/S 243-427288:

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN162293.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN162293.

Ny frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 18. februar 2015 kl. 12.00.

Supplerende oplysninger pr. 29. januar 2015:

• Publiceret: 16.12.2014.

• Revideret: 07.12.2015.