Udbudsannonce vedrørende udbud til storentrepriser vedrørende ombygning af Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens. Udbuddet gennemføres jf. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (”Tilbudsloven”). 

Orientering
Region Midtjylland indbyder herved til priskonkurrence, dvs. tildelingskriteriet er laveste pris, i storentrepriser, på udvidelse og modernisering af Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens.

Projektet
Ombygning af Regionsenheden Horsens Sygehus. Indeholdende ny traumeafdeling, billeddiagnostik og modtagepladser.

Facaderenovering inkl. vinduer, varmesystem og tag.

Udskiftning af alle tekniske installationer i ombygningsområdet inkl. nyt ventilationsanlæg med ny forsyning fra kælder, CTS og ny varmeforsyning til ombygget areal. 

Bygningens struktur er et søjle-bjælke system med enkelte stabiliserende beton vægge. Resterende vægge er af mursten. Det eksisterende bærende system af betonsøjler og bærende betonvægge bevares, men erstattes i nødvendigt omfang. Lofter udskiftes/asbestsaneres. Gulve udskiftes.

Bygherrens totalrådgiver har udarbejdet hovedprojekt, hvorpå byggearbejderne udbydes.

Projektet udbydes i storentrepriser.

Entrepriserne er:

E 01               Nedbrydningsentreprisen

                      Nedbrydningsarbejder – ARK

E 02               Kompletteringsentreprisen

                      Murerarbejder

                      Stålarbejder

                      Tømrer-/snedker arbejder

                      Gulvarbejder

                      Malerarbejder

                      Inventar arbejder

                      Loftlifte

E 03               Installationsentreprisen

                      VVS-arbejder inkl. nedbrydning

                      Ventilationsarbejder inkl. nedbrydning

                      EL-arbejder inkl. nedbrydning

                      Rørpostanlæg

 

Udførelsestidsplan
Byggeriet skal opføres efter følgende hovedtidsplan: 

Licitation: ultimo juni 2015

Byggestart: medio september 2015

Aflevering: medio juni 2016

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet uploades på Byggeweb ultimo maj 2015.

 

Frist for modtagelse af anmodning om deltagelse
Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 12.00.

Anmodning om deltagelse sendes med alm. post eller pr. e-mail til:
C.F. Møller

Europaplads 2, 11

8000 Aarhus C

Att.: René Køngsdal
E-mail: rko@cfmoller.com  

Publiceret: 29.05.2015.
Revideret: