Udbud (Annoncering), Genoplivningsborde, Regionshospitalet Viborg. Tilbudsfrist 20.5.2015 kl. 12.00

Kvindeafdelingen, Regionshospitalet Viborg ønsker 8 babybehandlingsborde med integreret varmelampe. Bordene skal anvendes ved undersøgelse og behandling af nyfødte børn på fødeafsnittet og operationsafsnittene. Herudover skal babybehandlingsbordene anvendes til intern transport mellem afsnit, så barnet ikke skal flyttes over på et andet bord, når det skal flyttes til et andet afsnit.  

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Kravspecifikation (Svarskema - excel)
Tilbudskonfiguration (Svarskema – excel)
Tro- og loveerklæring (Svarskema –word
Generelle oplysninger om Tilbudsgiver (svarskema - word.)
Danske Regioners Standardbetingelser (PDF)
Dokument for overensstemmelseskontrol (word)
Afleverings- og overtagelsesdokument (word)

 

Spørgsmål og svar:

Spørgsmål og svar 1 af 29.04.2015 (pdf)

Spørgsmål og svar 2 af 6.05.2015 (pdf)

Spørgsmål og svar 3 af 11.05.2015 (pdf)

 

Definition af kravspecifikationens A-krav (mindstekrav) og B-krav (konkurrencekrav):

A-krav er udtryk for ordregivers mindstekrav. Der kan ikke tages forbehold for mindstekrav. Mindstekrav skal således opfyldes, og Leverandøren garanterer ved afgivelsen af sit tilbud, at samtlige mindstekrav opfyldes. Såfremt ét eller flere mindstekrav ikke er opfyldt, vil Kunden være forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt.

B-krav er udtryk for kundens ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår. B-krav kan opfyldes helt eller delvist. Manglende opfyldelse af et B-krav medfører ikke, at tilbuddet bliver ikke-konditionsmæssigt. Tilbudsgivers beskrivelse af en evt. opfyldelse af B-krav indgår i tilbudsevalueringen.

Opfyldelsen af B-krav vil i nogle tilfælde helt eller delvist kunne ske med de hardware- og softwarekomponenter, der betinges af A-kravene, og som derfor udgør tilbuds-konfigurationen.

I andre tilfælde vil opfyldelsen eller mer-opfyldelsen af B-krav forudsætte hardware- og softwarekomponenter ud over tilbudskonfigurationen. Disse hardware- og softwarekomponenter udgør ”udstyrsoptioner”.

Tilbudsgiver forventes dog så vidt muligt, at afgive tilbud med bedst mulig opfyldelse af de angivne B-krav.

Afprøvning af udstyr:
Efter tilbudsfristen, vil afdelingen afprøve babybehandlingsbordene, fra de tilbudsgivere der afgiver konditionsmæssige tilbud. Afprøvningen af babybehandlingsbordene vil for hver leverandør være over en periode på 2 uger. Derved vil afprøvningen af bordene foregå som følgende:

Afprøvning af udstyr fra leverandør 1: Uge 23 – 24
Afprøvning af udstyr fra leverandør 2: Uge 25 – 26
Og så fremdeles.

Hver tilbudsgiver vil efter tilbudsfristen blive kontaktet med henblik på aftale af tidspunkt for afprøvning.

Ordregivers observationer under afprøvningen af det tilbudte udstyr indgår i ordregivers evaluering sammen med ordregives besvarelse af kravspecifikationens.

Kriterier for tildeling af opgaven

Økonomisk mest fordelagtige tilbud
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 Underkriterier:

  • Økonomi 30 %
  • Funktionalitet 50 %
  • Hygiejne 20 %

Ordregivers observationer under afprøvningen af det tilbudte udstyr indgår i ordregivers evaluering sammen med ordregives besvarelse af kravspecifikationens.

Dokumentation:

Tilbuddet skal vedlægges: 

  • Udfyldt Kravspecifikation
  • Udfyldt Tilbudskonfiguration
  • Underskrevet Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige, samt beskyttelse på arbejdspladsen.
  • Generelle oplysninger om tilbudsgiver

Kontraktgrundlag:

Der indkøbes iht. Danske Regioners Standardbetingelser med tilhørende dokumenter:

- Overensstemmelseskontrol
- Afleveringsforretning.

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den 20. september 2015

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Dog accepteres teknisk dokumentation på engelsk.

Kontaktoplysninger:
Spørgsmål til udbuddet rettes til: im.projektsektionen@stab.rm.dk

Alle henvendelser bedes påført reference: ”Projekt 15629 genoplivningsborde”

Tilbud:

Tilbud afleveres i 1 antal papireksemplarer samt 6 stk. USB

Tilbud afleveres/sendes til:

Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N.
Att.: Receptionen/Helle Slotsdal
Mrk "15629 genoplivningsborde"

Tilbudsfrist
Onsdag den 20. maj 2015 kl. 12.00

 

  • Publiceret: 24.04.2015
  • Revideret: 11.05.2015